Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKlejster Stanisława w upadłości likwidacyjnej (Włocławek)

Dane Upadłego

 • Upadły: Klejster Stanisława
 • Adres: , Włocławek
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 49070306164,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 25/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 51/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-02-10
 • Sędzia Komisarz: SSR Izabela Foksińska

Dane Syndyka

2020-05-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22257. Klejster Stanisława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 25/20. [BMSiG-21823/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanisławy Klejster, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 25/20), zawiadamia, że w dniu 4 maja 2020 roku została złożona przez syndyka lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205. W terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22257

Dodano: 2020-05-20 10:20:02 przez Administrator

2020-02-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9488. Klejster Stanisława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 51/20, V GUp 25/20. [BMSiG-9128/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 10 lutego 2020 r., w sprawie V GU 51/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Stanisławy Klejster zamieszkałej pod adresem: ul. Starodębska 29/2, 87-800 Włocławek, PESEL 49070306164, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Izabeli Foksińskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń;
3. wyznaczyć jako syndyka Centrum Restrukturyzacji i Upadłości spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Końcowej 4B/1, 87-100 Toruń (numer KRS 0000655226);
4. wezwać wierzycieli upadłej Stanisławy Klejster do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym;
6. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 25/20.
POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 036/2020 (5926) z dnia 21 lutego 2020 r. → Pozycja 9488

Dodano: 2020-02-21 09:47:14 przez Administrator

2020-02-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9488. Klejster Stanisława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 51/20, V GUp 25/20. [BMSiG-9128/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 10 lutego 2020 r., w sprawie V GU 51/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Stanisławy Klejster zamieszkałej pod adresem: ul. Starodębska 29/2, 87-800 Włocławek, PESEL 49070306164, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Izabeli Foksińskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń;
3. wyznaczyć jako syndyka Centrum Restrukturyzacji i Upadłości spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Końcowej 4B/1, 87-100 Toruń (numer KRS 0000655226);
4. wezwać wierzycieli upadłej Stanisławy Klejster do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym;
6. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 25/20.
POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 036/2020 (5926) z dnia 21 lutego 2020 r. → Pozycja 9488

Dodano: 2020-02-21 09:47:09 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK