Kmicic Renata w upadłości likwidacyjnej ()

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Kmicic Renata
 • Adres: ,
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 91012514665
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: XV GU 440/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 440/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-09-04
 • Sędzia Komisarz: SSR Joanna Szweda-Porzych
 • Imię i nazwisko: Agnieszka Rajewska
 • Numer licencji: 1001
 • Adres: Stary Rynek 15-21, 58-105 Bydgoszcz
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: (42)340 2882

2020-11-18 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 64010. Kmicic Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 341/19. [BMSiG-64892/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Kmicic, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 341/19, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w Czytelni Akt Spraw Cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A (po uprzednim zamówieniu akt), i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64010
 • Dodano: 2020-11-18 17:27:26
 • Administrator

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32409. Kmicic Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 341/19. [BMSiG-32259/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Kmicic, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 341/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 21 kwietnia 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nie odpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32409
 • Dodano: 2020-07-06 15:16:27
 • Administrator

2020-06-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25360. Kmicic Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 341/19. [BMSiG-25176/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Kmicic, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 341/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 31 marca 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 108/2020 (5998) z dnia 04 czerwca 2020 r. → Pozycja 25360
 • Dodano: 2020-06-04 10:39:57
 • Administrator

2019-12-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 66302. Kmicic Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 341/19. [BMSiG-66245/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Kmicic, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 341/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 27 listopada 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 246/2019 (5885) z dnia 20 grudnia 2019 r. → Pozycja 66302
 • Dodano: 2019-12-20 11:34:21
 • Administrator

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47666. Kmicic Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 440/19. [BMSiG-47793/2019]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 440/19 ogłosił upadłość Renaty Kmicic (PESEL 91012514665), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka masy upadłości - Agnieszkę Rajewską oraz sędziego komisarza w osobie sędzi Joanny Szwedy-Porzych; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47666
 • Dodano: 2019-09-17 09:39:49
 • Administrator

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47666. Kmicic Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 440/19. [BMSiG-47793/2019]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 440/19 ogłosił upadłość Renaty Kmicic (PESEL 91012514665), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka masy upadłości - Agnieszkę Rajewską oraz sędziego komisarza w osobie sędzi Joanny Szwedy-Porzych; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47666
 • Dodano: 2019-09-17 09:39:49
 • Administrator

2019-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47666. Kmicic Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 440/19. [BMSiG-47793/2019]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 440/19 ogłosił upadłość Renaty Kmicic (PESEL 91012514665), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka masy upadłości - Agnieszkę Rajewską oraz sędziego komisarza w osobie sędzi Joanny Szwedy-Porzych; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47666
 • Dodano: 2019-09-17 09:39:42
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK