Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKoceja Adam w upadłości likwidacyjnej (Silnowo)

Dane Upadłego

 • Upadły: Koceja Adam
 • Adres: , Silnowo
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • PESEL: 69043016151,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Koszalinie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin
 • Województwo:Zachodniopomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VII GUp 1/20 „of”
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-01-02
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Dziadczyk

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Sławomir Czarnecki
 • Numer licencji: 801
 • Adres: Ogrodowa 3/4, 78-400 Szczecinek
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 608 354 202

2020-03-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 16059. Koceja Adam. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 1/20 „of”. [BMSiG-15612/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Adama Koceja, sygn. akt VII GUp 1/20 „of”, zawiadamia, że syndyk ukończył opis i oszacowanie:
1. działki gruntu nr 101/3, o pow. 0,0170 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Obrąb 4/1, gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki, woj. zachodniopomorskie, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr K011/00018692/8. Z nieruchomością związany jest udział wynoszący 4132/10.000 części w prawie własności działki gruntu nr 101/6, o pow. 0,0334 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Szczecinku Księga Wieczysta KW nr K011/00033933/1,
2. udziału wynoszącego 42/1000 części w prawie własności działki gruntu nr 101/8, o pow. 0,4926 ha, położonej w miejscowości Obrąb, gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki, woj. zachodniopomorskie, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr K011/00033932/4,
3. działki gruntu nr 112/6, o pow. 0,0222 ha, zabudowanej budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Obrąb, gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki, woj. zachodniopomorskie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Szczecinku Księga Wieczysta KW nr K011/00018689/4,
4. udziału wynoszącego 1/4 w lokalu mieszkalnym, położonym w miejscowości Juchowo 39/1, gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki, woj. zachodniopomorskie, wraz z udziałem 907/10000 w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 8/1, obręb Juchowo, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Szczecinku Księga Wieczysta KW nr K01I/00055402/0. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16059

Dodano: 2020-03-23 19:04:16 przez Administrator

2020-01-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1892. Koceja Adam. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 1/20 „of”. [BMSiG-1353/2020]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 2 stycznia 2020 r., postanowił:
1. ogłosić upadłość Adama Koceji (Koceja), zamieszkałego: Obrąb 4/1, 78-446 Silnowo, numer PESEL 69043016151;
2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza;
6. wyznaczyć Sławomira Czarneckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 801, na syndyka;
7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie pod sygnaturą akt VII GUp 1/20 „of”.
Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 009/2020 (5899) z dnia 15 stycznia 2020 r. → Pozycja 1892

Dodano: 2020-01-15 10:07:41 przez Administrator

2020-01-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1892. Koceja Adam. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 1/20 „of”. [BMSiG-1353/2020]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 2 stycznia 2020 r., postanowił:
1. ogłosić upadłość Adama Koceji (Koceja), zamieszkałego: Obrąb 4/1, 78-446 Silnowo, numer PESEL 69043016151;
2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza;
6. wyznaczyć Sławomira Czarneckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 801, na syndyka;
7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie pod sygnaturą akt VII GUp 1/20 „of”.
Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 009/2020 (5899) z dnia 15 stycznia 2020 r. → Pozycja 1892

Dodano: 2020-01-15 10:07:36 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK