Kochanowski Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej (Stare Załubice)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Kochanowski Arkadiusz
 • Adres: , Stare Załubice
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 72041019095
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: XVIII GUp 1412/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 1224/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-12-10
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Walenciak

2020-11-18 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 63980. Kochanowski Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1419/19. [BMSiG-64443/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego w dniu 13 lipca 2020 roku została sporządzona i przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Kochanowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 72041019095), o sygn. akt XVIII GUp 1419/19. Pismem z dnia 19 maja 2020 r. syndyk cofnął złożona listę wierzytelności składając do akt prawidłową. Zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. Sąd z urzędu w dniu 24 września 2020 r. postanowieniem umorzył postępowanie wywołane listą wierzytelności złożoną przez Syndyka w dniu 7 kwietnia 2020 r. Zgodnie z treścią art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, o którym mowa w art. 255 ust. 2, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 63980
 • Dodano: 2020-11-18 17:20:57
 • Administrator

2020-11-17 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 63598. Kochanowski Arkadiusz. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1419/19. [BMSiG-64437/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego, w dniu 13 lipca 2020 roku została sporządzona i przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi V uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Kochanowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL72041019095) o sygn. akt XVIII GUp 1419/19. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o liście wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 224/2020 (6114) z dnia 17 listopada 2020 r. → Pozycja 63598

 • Dodano: 2020-11-17 15:19:35
 • Administrator

2020-11-17 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 63599. Kochanowski Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1419/19. [BMSiG-64438/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego, w dniu 13 lipca 2020 roku została sporządzona i przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi IV uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Kochanowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL72041019095) o sygn. akt XVIII GUp 1419/19. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o liście wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 224/2020 (6114) z dnia 17 listopada 2020 r. → Pozycja 63599
 • Dodano: 2020-11-17 15:19:49
 • Administrator

2020-11-17 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 63600. Kochanowski Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1419/19. [BMSiG-64439/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego, w dniu 13 lipca 2020 roku została sporządzona i przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi III uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Kochanowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 72041019095) o sygn. akt XVIII GUp 1419/19. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o liście wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 224/2020 (6114) z dnia 17 listopada 2020 r. → Pozycja 63600
 • Dodano: 2020-11-17 15:20:01
 • Administrator

2020-11-17 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 63601. Kochanowski Arkadiusz Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sygn. akt XVIII GUp 1419/19. [BMSiG-64440/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego w dniu 13 lipca 2020 roku została sporządzona i przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Kochanowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 72041019095) o sygn. akt XVIII GUp 1419/19, zmieniona pismem z dnia 10 czerwca 2020 r. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o liście wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 224/2020 (6114) z dnia 17 listopada 2020 r. → Pozycja 63601

 • Dodano: 2020-11-17 15:20:23
 • Administrator

2020-11-17 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 63602. Kochanowski Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1419/19. [BMSiG-64441/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego, w dniu 13 lipca 2020 roku została sporządzona i przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Kochanowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 72041019095) o sygn. akt XVIII GUp 1419/19, zmieniona pismem z dnia 2 maja 2020 r. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o liście wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 224/2020 (6114) z dnia 17 listopada 2020 r. → Pozycja 63602
 • Dodano: 2020-11-17 15:20:38
 • Administrator

2020-11-17 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 63603. Kochanowski Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sygn. akt XVIII GUp 1419/19. [BMSiG-64442/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego w dniu 13 lipca 2020 roku została sporządzona i przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Kochanowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 72041019095) o sygn. akt XVIII GUp 1419/19. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o liście wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 224/2020 (6114) z dnia 17 listopada 2020 r. → Pozycja 63603
 • Dodano: 2020-11-17 15:20:55
 • Administrator

2019-12-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 65665. Kochanowski Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1224/19, XVIII GUp 1412/19. [BMSiG-65605/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1224/19 ogłosił upadłość Arkadiusza Kochanowskiego, zamieszkałego w Starych Załubicach (05-255) przy ul. Serockiej 80f, PESEL 72041019095, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Marcina Ostaszewskiego (nr licencji 1286). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1412/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 244/2019 (5883) z dnia 18 grudnia 2019 r. → Pozycja 65665
 • Dodano: 2019-12-18 10:14:48
 • Administrator

2019-12-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 65665. Kochanowski Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1224/19, XVIII GUp 1412/19. [BMSiG-65605/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1224/19 ogłosił upadłość Arkadiusza Kochanowskiego, zamieszkałego w Starych Załubicach (05-255) przy ul. Serockiej 80f, PESEL 72041019095, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Marcina Ostaszewskiego (nr licencji 1286). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1412/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 244/2019 (5883) z dnia 18 grudnia 2019 r. → Pozycja 65665
 • Dodano: 2019-12-18 10:14:44
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK