Kołaska Sylwia w upadłości likwidacyjnej (Wojciechów)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Kołaska Sylwia
 • Adres: , Wojciechów
 • Województwo: Opolskie
 • PESEL: 79061313268
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 52/20 of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 337/19 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-03-06
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Kątna

2021-07-20 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 46621. Kołaska Sylwia. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 52/20 of. [BMSiG-45977/2021]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sylwii Kołaski, zamieszkałej: 46-113 Wojciechów 57, o sygn. akt V GUp 52/20 of, zawiadamia, ze została sporządzona i złożona do Sądu pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Biuro Obsługi Interesanta, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść sprzeciw do Sędziego Komisarza, odpowiadający wymogom art. 256 i 257 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46621
 • Dodano: 2021-07-20 09:27:00
 • Administrator

2020-10-27 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 58088. Kołaska Sylwia. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 52/20 of. [BMSiG-59456/2020]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sylwii Kołaska, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 46-113 Wojciechów 57, sygn. akt V GUp 52/20 of, zawiadamia, ze została sporządzona i złożona do Sądu lista wierzytelności którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Biuro Obsługi Interesanta, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść sprzeciw do Sędziego Komisarza, odpowiadający wymogom art. 256 i 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 210/2020 (6100) z dnia 27 października 2020 r. → Pozycja 58088
 • Dodano: 2020-10-27 14:18:35
 • Administrator

2020-04-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 19038. Kołaska Sylwia. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 337/19 of, V GUp 52/20 of. [BMSiG-18673/2020]

Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 marca 2020 r., sygn. akt V GU 337/19 of, ogłoszono upadłość Sylwii Kołaska, PESEL 79061313268, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 46-113 Wojciechów 57. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji 219. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, do sygn. akt V GUp 52/20 of. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powywoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postepowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w sprawie obciążyć wnioskodawczynię w zakresie przez nią poniesionym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 078/2020 (5968) z dnia 22 kwietnia 2020 r. → Pozycja 19038
 • Dodano: 2020-04-22 09:57:53
 • Administrator

2020-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 19038. Kołaska Sylwia. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 337/19 of, V GUp 52/20 of. [BMSiG-18673/2020]

Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 marca 2020 r., sygn. akt V GU 337/19 of, ogłoszono upadłość Sylwii Kołaska, PESEL 79061313268, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 46-113 Wojciechów 57. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji 219. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, do sygn. akt V GUp 52/20 of. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powywoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postepowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w sprawie obciążyć wnioskodawczynię w zakresie przez nią poniesionym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 078/2020 (5968) z dnia 22 kwietnia 2020 r. → Pozycja 19038
 • Dodano: 2020-04-22 09:57:49
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK