KOMTEX Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Solanka)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Zarządca sądowy

Dane Upadłego

 • Upadły: KOMTEX Sp. z o.o.
 • Adres: Solanka 5A, 11-420 Solanka
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • KRS: 0000133060
 • NIP: 5222499592
 • Regon:010593162

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GRp 1/18
 • Data wszczęcia postępowania: 2018-03-26
 • Sędzia Komisarz: SSR Iwona Nowak

Zarządca sądowy

 • Imię i nazwisko: Marcin Gradowski
 • Numer licencji: 185
 • Adres: ul. Mikołaja Kopernika 12/3, 10-511 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 503 145 008

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 25160. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GRu 1/20. [BMSiG-24581/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym „KOMTEX” sp. z o.o. z siedzibą w Solance (sygn. akt V GRu 1/20) podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 5 maja 2022 r., postanawia:
1. zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem,
2. termin i miejsce zgromadzenia wierzycieli wyznaczyć na dzień 7 czerwca 2022 r., godzinę 1200, w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Dworcowa 3, sala numer 1,
3. co do zasady głosowanie jest pisemne - wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Pisemna forma głosowania zalecana jest również z uwagi na stan epidemii.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25160
 • Dodano: 2022-05-11 19:33:42
 • Administrator

2022-04-26 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 22514. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GRu 1/20. [BMSiG-21724/2022]

Sędzia komisarz postępowania restrukturyzacyjnego „KOMTEX” Sp. z o.o. w Solance zawiadamia, iż w sprawie o sygn. akt V GRu 1/20 postanowieniem z dnia 3.03.2022 r. została zatwierdzona korekta spisu wierzytelności złożona przez nadzorcę sądowego w dniu 21.12.2021 r.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 080/2022 (6479) z dnia 26 kwietnia 2022 r. → Pozycja 22514
 • Dodano: 2022-04-26 15:29:56
 • Administrator

2022-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 3625. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GRu 1/20. [BMSiG-2550/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym „Komtex” spółka z o.o. w restrukturyzacji w Solance, sygn. akt V GRu 1/20, zawiadamia, że w sprawie została złożona korekta spisu wierzytelności. Korektę spisu wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydziału Gospodarczego, przy ul. Dworcowej 3, pokój 3, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie tel. 89 676 03 01. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności, a dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
Ponadto sędzia komisarz w postępowaniu układowym „KOMTEX” spółka z o.o. w restrukturyzacji w Solance, sygn. akt V GRu 1/20, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 stycznia 2022 r. został zatwierdzony uzupełniający spis wierzytelności nr 1 złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 11 sierpnia 2021 r.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 014/2022 (6413) z dnia 21 stycznia 2022 r. → Pozycja 3625
 • Dodano: 2022-01-21 20:40:04
 • Administrator

2021-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 59441. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GRu 1/20. [BMSiG-58520/2021]

Sędzia komisarz postępowania układowego „Komtex” sp. z o.o. w restrukturyzacji w Solance, zawiadamia, iż w sprawie pod sygn. akt V GRu 1/20 został złożony uzupełniający spis wierzytelności nr 1. Uzupełniający spis wierzytelności nr 1 można przeglądać na czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydziału Gospodarczego, przy ul. Dworcowej 3, pokój 3, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie tel. 89 676 03 01. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności, a dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 183/2021 (6328) z dnia 21 września 2021 r. → Pozycja 59441
 • Dodano: 2021-09-22 08:49:18
 • Administrator

2021-04-21 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 25981. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GRu 1/20. [BMSiG-24779/2021]

Sędzia komisarz postępowania układowego dłużnika KOMTEX sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Solance zawiadamia, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt V GRu 1/20, został zatwierdzony spis wierzytelności, obwieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 28 grudnia 2020 r., poz. 74697.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 76/2021 (6221) z dnia 21 kwietnia 2021 r. → Pozycja 25981
 • Dodano: 2021-04-21 19:23:16
 • Administrator

2020-12-28 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 74697. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GRu 1/20. [BMSiG-74860/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym „KOMTEX” Spółki z o.o. w restrukturyzacji w Solance (sygn. akt V GRu 1/20), podaje do publicznej wiadomości, że nadzorca sądowy sporządził i przekazał w dniu 18 sierpnia 2020 r. Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności, oraz korektę spisu wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109, tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności, lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje dłużnikowi, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 252/2020 (6142) z dnia 28 grudnia 2020 r. → Pozycja 74697
 • Dodano: 2021-04-21 19:22:56
 • Administrator

2020-06-10 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26830. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GR 7/20, V GRu 1/20. [BMSiG-26421/2020]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 2 czerwca 2020 r. (sygn. akt V GR 7/20):
I. otworzył postępowanie układowe „Komtex” Sp. z o.o. w Solance, Solanka 5A, 11-420 Srokowo, KRS 0000133060;
II. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Marcina Gradowskiego (nr licencji 185), ul. Kopernika 12/3, 10-511 Olsztyn;
III. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRu 1/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 112/2020 (6002) z dnia 10 czerwca 2020 r. → Pozycja 26830
 • Dodano: 2021-04-21 19:22:12
 • Administrator

2020-06-02 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26830. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GR 7/20, V GRu 1/20. [BMSiG-26421/2020]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 2 czerwca 2020 r. (sygn. akt V GR 7/20):
I. otworzył postępowanie układowe „Komtex” Sp. z o.o. w Solance, Solanka 5A, 11-420 Srokowo, KRS 0000133060;
II. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Marcina Gradowskiego (nr licencji 185), ul. Kopernika 12/3, 10-511 Olsztyn;
III. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRu 1/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 112/2020 (6002) z dnia 10 czerwca 2020 r. → Pozycja 26830
 • Dodano: 2021-04-21 19:22:00
 • Administrator

2020-04-28 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 19714. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GRp 1/18. [BMSiG-19158/2020]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, na podstawie art. 324 Prawa restrukturyzacyjnego podaje do publicznej wiadomości, iż zakończono postępowanie restrukturyzacyjne spółki Komtex sp. z o.o. z siedzibą w Solance (V GRp1/18), tj. przyspieszone postępowanie układowe z dniem 15 stycznia 2020 r., na skutek uprawomocnienia się postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 082/2020 (5972) z dnia 28 kwietnia 2020 r. → Pozycja 19714
 • Dodano: 2020-04-28 17:14:19
 • Administrator

2019-06-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32436. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GRp 1/18. [BMSiG-31864/2019]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu układowym Komtex sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Solance (V GRp 1/18) postanowieniem z dnia 5 czerwca 2019 r. odmówił zatwierdzenia układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 11 stycznia 2019 r., którego przyjęcie stwierdzono postanowieniem sędziego komisarza z dnia 11 stycznia 2019 r., uzupełnionym postanowieniem sędziego komisarza z dnia 15 marca 2019 r. Od orzeczenia przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32436
 • Dodano: 2019-06-19 11:32:43
 • Administrator

2019-05-10 Inne

Poz. 24151. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GRp 1/18. [BMSiG-23641/2019]

Na podstawie art. 164 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego - Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w postępowaniu układowym Komtex sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Solance (V GRp 1/18) wyznaczono termin rozprawy w celu rozpoznania układu. Rozprawa odbędzie się w dniu 5.06.2019 r., godz. 1400, sala 119, w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 90/2019 (5729) z dnia 10 maja 2019 r. → Pozycja 24151

 • Dodano: 2019-05-10 20:04:35
 • Administrator

2019-03-26 Inne

Poz. 16087. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GRp 1/18. [BMSiG-15487/2019]

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika „Komtex” Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Solance (sygn. akt V GRp 1/18) zawiadamia o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 3 kwietnia 2019 r., godz. 1400, sala 120, w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, w celu zatwierdzenia układu zawartego z wierzycielami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 60/2019 (5699) z dnia 26 marca 2019 r. → Pozycja 16087
 • Dodano: 2019-03-28 07:52:14
 • Administrator

2019-02-14 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 8502. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GRp 1/18. [BMSiG-7837/2019]

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym KOMTEX Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Solance (sygn. akt V GRp 1/18) podaje do publicznej wiadomości, że zwołuje zgromadzenie wierzycieli na dzień 15 marca 2019 roku godzina 1000, sala 120, w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ulicy Artyleryjskiej 3C, 10-165 Olsztyn, w przedmiocie uzupełnienia postanowienia sędziego komisarza stwierdzającego, że doszło do przyjęcia układu na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 11 stycznia 2019 roku o treść przyjętych i przegłosowanych propozycji układowych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 32/2018 (5671) z dnia 14 lutego 2019 r. → Pozycja 8502
 • Dodano: 2019-02-15 08:47:23
 • Administrator

2019-02-08 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 7347. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GRp 1/18. [BMSiG-6615/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że na zgromadzeniu wierzycieli, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2019 r. zwołanym w celu głosowania nad układem w przyśpieszonym postępowaniu układowym dłużnika „Komtex” spółka z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Solance (KRS 0000133060) - prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, pod sygn. akt V GRp 1/18:
1. na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne został zatwierdzony spis wierzytelności,
2. stwierdził przyjęcie układu o następującej treści:
Grupa I – wierzytelności powyżej kwoty 1.800.000 zł - Skarb Państwa Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie Wierzytelność Skarbu Państwa - Naczelnik Warmińsko- -Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w wysokości 42.589,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę, obejmująca zaległość w podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2018 r. zostanie zapłacona w całości do końca miesiąca, następującego po miesiącu w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Pozostałe wierzytelności w zakresie należności głównej zostaną zredukowane o 40% i będą zapłacone w 30 równych kwartalnych ratach, płatnych na koniec każdego kwartału, począwszy od końca drugiego kwartału następującego po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Należności uboczne, w tym odsetki ulegają umorzeniu w całości.
Grupa II – pozostali wierzyciele do kwoty 1.800.000 zł Wierzytelności wierzycieli do kwoty 1.800.000 zł - zostaną w zakresie należności głównej zredukowane o 40% i będą zapłacone w 30 równych kwartalnych ratach, płatnych na koniec każdego kwartału, począwszy od końca pierwszego kwartału w pierwszym roku następującym po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Należności uboczne, w tym odsetki ulegają umorzeniu w całości.
Grupa III - wspólnicy spółki posiadający wierzytelności z tytułu pożyczek, wyłączeni z prawa głosowania na zgromadzeniu wierzycieli na podstawi art. 116 pr. rest. Wierzytelności wspólników spółki z tytułu udzielonych pożyczek w zakresie należności głównej wraz z odsetkami zostaną przekonwertowane na kapitał zakładowy Spółki, w terminie na koniec szóstego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez wspólników za cenę równą ich wartości nominalnej.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 28/2018 (5667) z dnia 08 lutego 2019 r. → Pozycja 7347
 • Dodano: 2019-02-08 20:09:04
 • Administrator

2018-06-28 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 28388. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GRp 1/18. [BMSiG-27771/2018]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt V GRp 1/18) Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika „Komtex” spółka z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Solance (KRS 0000133060):
I. zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem,
II. termin i miejsce zgromadzenia wierzycieli wyznaczył na dzień 25 lipca 2018 r., godz. 1100, w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, sala 120, III. określił, iż wierzyciel może oddać swój głos na piśmie przesyłając go na adres: Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3C, ewentualnie wierzyciel może oddać swój głos ustnie jeżeli się stawi na posiedzenie. Porządek obrad:
1) ustalenie listy obecności,
2) złożenie sprawozdania przez nadzorcę sądowego oraz odczytanie i wyrażenie opinii o propozycjach układowych, oraz możliwości wykonania układu,
3) głosowanie nad propozycjami układowymi. IV. Informuje, że głosowanie odbędzie się bez podziału na kategorie interesów. Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika „Komtex” spółka z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Solance, sygn. akt V GRp 1/18, podaje do publicznej wiadomości, że nadzorca sądowy złożył w dniu 8.05.2018 r. spis wierzytelności oraz w dniu 22.06.2018 r. korektę spisu wierzytelności i uzupełniający spis wierzytelności nr 1. Spisy wierzytelności zostały wyłożony w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pok. 109, tel. (89) 676-03-03. Dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych (art. 89 i art. 90 Prawa restrukturyzacyjnego).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 124/2018 (5512) z dnia 28 czerwca 2018 r. → Pozycja 28388

 • Dodano: 2018-06-30 10:32:58
 • Administrator

2018-04-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 16452. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GR 5/18, V GRp 1/18. [BMSiG-15678/2018]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 marca 2018 r. (sygn. akt V GR 5/18):
1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika „Komtex” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solance, KRS 0000133060;
2. na sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Iwonę Nowak;
3. na nadzorcę sądowego wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego (nr licencji 185);
4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu, oraz poucza o tym, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 237 p.r.). Przyspieszone postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRp 1/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 76/2018 (5464) z dnia 18 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16452
 • Dodano: 2018-04-21 08:48:54
 • Administrator

2018-03-26 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 16452. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., sygn. akt V GR 5/18, V GRp 1/18. [BMSiG-15678/2018]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 marca 2018 r. (sygn. akt V GR 5/18):
1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika „Komtex” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solance, KRS 0000133060;
2. na sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Iwonę Nowak;
3. na nadzorcę sądowego wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego (nr licencji 185);
4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu, oraz poucza o tym, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 237 p.r.). Przyspieszone postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRp 1/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 76/2018 (5464) z dnia 18 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16452

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2018-04-21 08:48:40
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK