Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKoniecka Anna w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Koniecka Anna
 • Adres: ,
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 90021612047,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bielsku Białej
 • Wydział: VI Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 98/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 124/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-03-26
 • Sędzia Komisarz: SSR Bernadeta Różańska

Dane Syndyka

2020-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22431. Koniecka Anna. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 124/20, VI GUp 98/20. [BMSiG-22104/2020]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 26 marca 2020 r., sygn. akt VI GU 124/20, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Konieckiej (Koniecka), PESEL 90021612047. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 98/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22431

Dodano: 2020-05-21 09:53:46 przez Administrator

2020-03-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22431. Koniecka Anna. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 124/20, VI GUp 98/20. [BMSiG-22104/2020]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 26 marca 2020 r., sygn. akt VI GU 124/20, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Konieckiej (Koniecka), PESEL 90021612047. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 98/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22431

Dodano: 2020-05-21 09:53:43 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK