Kopacz Daniel (olkisz)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Kopacz Daniel
 • Adres: , olkisz
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 72112209972
 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 620/20.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 884/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-09-03
 • Sędzia Komisarz: Sędzia Komisarz
 • Imię i nazwisko: Witold Eugeniusz Szumski
 • Numer licencji: 58
 • Adres: Biuro Syndyka ul. Grzegórzecka 69, 31-559 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: 531 087 771

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46365. Kopacz Daniel. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 884/20, VIII GUp 620/20. [BMSiG-46683/2020]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 884/20, postanawia:
1. ogłosić upadłość Daniela Kopacz (PESEL 72112209972, NIP 6371411019), zamieszkałego w Olkuszu, ul. Zacisze 31a, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego;
3. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia;
4. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia;
5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Witolda Eugeniusza Szumskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 58;
6. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres biura syndyka: ul. Grzegórzecka 69/8, 31-559 Kraków;
7. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
8. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
9. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 620/20.
Pouczenie co do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46365
 • Dodano: 2020-09-14 11:08:06
 • Administrator

2020-09-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46365. Kopacz Daniel. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 884/20, VIII GUp 620/20. [BMSiG-46683/2020]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 884/20, postanawia:
1. ogłosić upadłość Daniela Kopacz (PESEL 72112209972, NIP 6371411019), zamieszkałego w Olkuszu, ul. Zacisze 31a, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego;
3. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia;
4. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia;
5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Witolda Eugeniusza Szumskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 58;
6. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres biura syndyka: ul. Grzegórzecka 69/8, 31-559 Kraków;
7. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
8. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
9. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 620/20.
Pouczenie co do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46365
 • Dodano: 2020-09-14 11:07:59
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK