Kopeć Mateusz w upadłości likwidacyjnej (Kraków)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Kopeć Mateusz
 • Adres: , Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 89030603355
 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 395/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 458/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-09-05
 • Sędzia Komisarz: SSR Maciej Rejzerewicz
 • Imię i nazwisko: Dariusz Sitek
 • Numer licencji: 504
 • Adres: G. Zapolskiej 38 p.214, 30-126 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: 502 078 078

2020-11-18 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 63982. Kopeć Mateusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 395/18. [BMSiG-64812/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mateusza Kopcia, PESEL 89030603355 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 395/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności datowaną na 1.09.2020 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 63982

 • Dodano: 2020-11-18 17:21:27
 • Administrator

2020-06-09 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 26364. Kopeć Mateusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 395/18. [BMSiG-26060/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mateusza Kopcia, PESEL 89030603355, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 395/18, ogłasza, o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, ze wskazaniem, że plan podziału można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można zgłaszać sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko niniejszemu planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 111/2020 (6001) z dnia 09 czerwca 2020 r. → Pozycja 26364
 • Dodano: 2020-06-09 10:57:15
 • Administrator

2019-08-28 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 44347. Kopeć Mateusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 395/18. [BMSiG-44281/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mateusza Kopcia, PESEL 89030603355, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 395/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 25.07.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 166/2019 (5805) z dnia 28 sierpnia 2019 r. → Pozycja44347
 • Dodano: 2019-08-28 09:33:48
 • Administrator

2018-09-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 39416. Kopeć Mateusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 458/18, VIII GUp 395/18. [BMSiG-39310/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.09.2018 r., sygn. akt VIII GU 458/18, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Mateusza Kopeć (PESEL 89030603355) zamieszkałego pod adresem: Kraków, ulica Centralna 53C, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Dariusza Sitka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 504;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 395/18.
Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 176/2018 (5563) z dnia 11 września 2018 r. → Pozycja 39416
 • Dodano: 2018-09-11 09:57:48
 • Administrator

2018-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 39416. Kopeć Mateusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 458/18, VIII GUp 395/18. [BMSiG-39310/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.09.2018 r., sygn. akt VIII GU 458/18, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Mateusza Kopeć (PESEL 89030603355) zamieszkałego pod adresem: Kraków, ulica Centralna 53C, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Dariusza Sitka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 504;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 395/18.
Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 176/2018 (5563) z dnia 11 września 2018 r. → Pozycja 39416
 • Dodano: 2018-09-11 09:57:43
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK