Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKorbas Agata w upadłości likwidacyjnej (Legnica)

Dane Upadłego

 • Upadły: Korbas Agata
 • Adres: , Legnica
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 70022810606,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Legnicy
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 11/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 189/19,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-02-04
 • Sędzia Komisarz: SSR Edyta Zaczkowska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Jerzy Ciesiul
 • Numer licencji: 382
 • Adres: Gen. Wł. Andersa 14/2a, 59-220 Legnica
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: (76)852 3053

2020-02-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7480. Korbas Agata. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 189/19, V GUp 11/20. [BMSiG-6976/2020]

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2020 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z wniosku dłużnika Agaty Korbas o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GU 189/19, postanowił:
I. ogłosić upadłość Agaty Korbas, zamieszkałej w Legnicy, ul. Kościuszki 13/1, PESEL 70022810606, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku;
II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 11/20;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca licząc od daty ukazania się obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym
; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Ciesiula (numer licencji 382);
V. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 029/2020 (5919) z dnia 12 lutego 2020 r. → Pozycja 7480

Dodano: 2020-02-12 09:56:36 przez Administrator

2020-02-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7480. Korbas Agata. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 189/19, V GUp 11/20. [BMSiG-6976/2020]

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2020 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z wniosku dłużnika Agaty Korbas o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GU 189/19, postanowił:
I. ogłosić upadłość Agaty Korbas, zamieszkałej w Legnicy, ul. Kościuszki 13/1, PESEL 70022810606, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku;
II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 11/20;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca licząc od daty ukazania się obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym
; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Ciesiula (numer licencji 382);
V. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 029/2020 (5919) z dnia 12 lutego 2020 r. → Pozycja 7480

Dodano: 2020-02-12 09:56:32 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK