Korporacja Budowlana KONVESTA Sp. z o.o.

Korporacja Budowlana KONVESTA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Gdańsk)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Korporacja Budowlana KONVESTA Sp. z o.o.
 • Adres: Kartuska 428, 80-125 Gdańsk
 • Województwo: Pomorskie
 • KRS: 0000261293
 • NIP: 5832947965
 • Regon:220277501

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: VI GUp 250/18
 • Data wszczęcia postępowania: 2018-12-21
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Stankiewicz

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25251. KORPORACJA BUDOWLANA KONVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gdańsku. KRS 0000261293. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lipca 2006 r., sygn. akt VI GUp 250/18. [BMSiG-24867/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Korporacji Budowlanej KONVESTA sp. z o.o. w upadłości (sygn. akt VI GUp 250/18) zawiadamia, że w dniu 11.03.2022 roku została przedłożona Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności z dnia 3 marca 2022 roku, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydziale VI Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami oraz oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25251
 • Dodano: 2022-05-12 10:08:41
 • Administrator

2022-04-26 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22357. KORPORACJA BUDOWLANA KONVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gdańsku. KRS 0000261293. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lipca 2006 r., sygn. akt VI GUp 250/18. [BMSiG-21698/2022]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Korporacji Budowlanej KONVESTA sp. z o.o. w upadłości (sygn. akt VI GUp 250/18) zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15.03.2022 roku dokonał zmian na liście wierzytelności z dnia 31 marca 2021 roku w odniesieniu do wierzyciela PKO BP SA z siedzibą w Warszawie, ujętego pod Lp. 21, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydziale VI Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 080/2022 (6479) z dnia 26 kwietnia 2022 r. → Pozycja 22357
 • Dodano: 2022-04-26 09:30:11
 • Administrator

2021-10-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 67209. KORPORACJA BUDOWLANA KONVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gdańsku. KRS 0000261293. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lipca 2006 r., sygn. akt VI GUp 250/18/AS. [BMSiG-66460/2021]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Korporacji Budowlanej KONVESTA Sp. z o.o. w upadłości prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 250/18/AS na mocy art. 320 ustawy Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu z ustną licytacją z dnia 28.09.2021 roku ogłasza pisemny przetarg ofertowy z licytacją ustną na sprzedaż prawa własności: I. Wszystkich działek wchodzących w skład masy upadłości objętych pierwszym etapem przetargu zgodnie z § 2 ust. 3 lit. a regulaminu przetargu, przy czym cena wywoławcza wynosi 5 324 000,00 zł netto (słownie netto złotych: pięć milionów trzysta dwadzieścia cztery złote), tj. 6 548 520 zł brutto. II. Poszczególnych działek wchodzących w skład masy upadłości objętych drugim etapem przetargu zgodnie z § 3 ust. 3 lit. b regulaminu przetargu za ceny wskazane poniżej:
1. nieruchomości gruntowej położonej w Chłapowie, obręb ewidencyjny nr 2, gmina Władysławowo, powiat pucki, składająca się z niezabudowanych działek ewidencyjnych: nr 411/13 o pow. 0,0515 ha, nr 411/14 o pow. 0,0772 ha oraz nr 411/15 o pow. 0,1550 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD2W/00017245/5, wraz z udziałem 4/5 w działkach nr 407/1 o pow. 0,0083 ha, nr 411/1 o pow. 0,0376 ha, stanowiących drogę dojazdową, za łączną cenę wywoławczą 517 000,00 zł netto (słownie netto złotych: pięćset siedemnaście tysięcy i 00/100), tj. 635 910,00 zł brutto;
2. udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej w Chłapowie, obręb ewidencyjny nr 2, gmina Władysławowo, powiat pucki, składająca się z niezabudowanej działki ewidencyjnych nr 411/8 o pow. 3,5320 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD2W/00019652/5, za cenę wywoławczą 966 000,00 zł netto (słownie netto złotych: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy i 00/100), tj. 1 188 180,00 zł brutto;
3. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/13 o pow. 0,1220 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00186787/0, za cenę wywoławczą 198 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy i 00/100), tj. 243 540,00 zł brutto;
4. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/34 o pow. 0,1010 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00186790/4, za cenę wywoławczą 190 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100), tj. 233 700,00 brutto;
5. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/20 o pow. 0,1010 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00181802/7, za cenę wywoławczą 190 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100), tj. 233 700,00 zł brutto;
6. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/16 o pow. 0,1009 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00181800/3, za cenę wywoławczą 190 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100), tj. 233 700,00 zł brutto;
7. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/19 o pow. 0,1009 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00188013/8, za cenę wywoławczą 190 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100), tj. 233 700,00 zł brutto;
8. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/64 o pow. 0,1138 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00188018/3, za cenę wywoławczą 189 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100), tj. 232 470,00 zł brutto;
9. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/51 o pow. 0,1118 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/0203739/5, za cenę wywoławczą 186 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy i 00/100), tj. 228 780,00 zł brutto;
10. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/52 o pow. 0,1118 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203740/5, za cenę wywoławczą 186 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy i 00/100), tj. 228 780,00 zł brutto;
11. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/38 o pow. 0,1320 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203735/7, za cenę wywoławczą 184 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto osiemdziesiąt cztery tysiące i 00/100), tj. 226 320,00 brutto;
12. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/39 o pow. 0,1297 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00188016/9, za cenę wywoławczą 181 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy i 00/100), tj. 222 630,00 zł brutto;
13. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/21 o pow. 0,1009 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00181803/4, za cenę wywoławczą 179 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100) tj. 220 170,00 zł brutto;
14. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/29 o pow. 0,1010 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00186793/5, za cenę wywoławczą 179 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100), tj. 220 170,00 zł brutto;
15. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/22 o pow. 0,1010 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00181805/8, za cenę wywoławczą 179 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100), tj. 220 170,00 brutto;
16. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/27 o pow. 0,1010 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00188015/2, za cenę wywoławczą 179 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100), tj. 220 170,00 zł brutto;
17. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/50 o pow. 0,1118 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203738/8, za cenę wywoławczą wynosi 173 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto siedemdziesiąt trzy tysiące i 00/100), tj. 212 790,00 zł brutto;
18. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/63 o pow. 0,1005 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203746/7, za cenę wywoławczą 167 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy i 00/100), tj. 205 410,00 zł brutto;
19. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/49 o pow. 0,1004 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203736/4, za cenę wywoławczą 155 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy i 00/100), tj. 190 650,00 zł brutto;
20. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/59 o pow. 0,1083 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203742/9, za cenę wywoławczą 155 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy i 00/100), tj. 190 650,00 zł brutto;
21. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/68 o pow. 0,1042 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203747/4, za cenę wywoławczą 150 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy i 00/100), tj. 184 500,00 zł brutto;
22. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/60 o pow. 0,1033 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203743/6, za cenę wywoławczą 148 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto czterdzieści osiem tysięcy i 00/100), tj. 182 040,00 zł brutto;
23. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/61 o pow. 0,1025 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203744/3, za cenę wywoławczą 147 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto czterdzieści siedem tysięcy i 00/100), tj. 180 810,00 zł brutto;
24. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/62 o pow. 0,1016 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203745/0, za cenę wywoławczą 146 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto czterdzieści sześć tysięcy i 00/100), tj. 179 580,00 zł brutto. Ofertę należy przesyłać w terminie do dnia 15.11.2021 roku na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Anna Stankiewicz.
Decydująca jest data wpływu oferty do Sądu. Ofertę można również złożyć w ww. terminie osobiście na biurze podawczym w godzinach urzędowania Sądu. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie formatu mniejszego niż A4, którą należy umieścić w drugiej kopercie formatu A4. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Sądu z dopiskiem: „PRZETARG, sygn. akt VI GUp 250/18/AS, etap nr (tu należy wpisać którego etapu dotyczy oferta)” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym). Na kopercie należy podać dane oferenta. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot przetargu.
III. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2021 r.,o godz. 1130 w sali B65 w budynku B Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 15.11.2021 roku w wysokości określonej w Regulaminie przetargu na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Spółdzielczym w Brodnicy o numerze 97 9484 1206 2850 0852 9408 0001.
IV. Przetargi będą odbywały się w kolejności wskazanej w niniejszym ogłoszeniu. V. Regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie nieruchomości jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk (w godzinach urzędowania sądu) oraz w biurze syndyka w Toruniu (87-100) przy ul. Turystycznej 71 (kontakt telefoniczny pod numerem 603 401 320 lub e-mailowy: biuro@kamildobies.pl).

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 209/2021 (6354) z dnia 27 października 2021 r. → Pozycja 67209
 • Dodano: 2021-10-27 16:58:22
 • Administrator

2021-08-09 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50646. KORPORACJA BUDOWLANA KONVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gdańsku. KRS 0000261293. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lipca 2006 r., sygn. akt VI GUp 250/18/AS. [BMSiG-49949/2021]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Korporacji Budowlanej KONVESTA sp. z o.o. w upadłości prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 250/18/AS, na mocy art. 320 ustawy Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu z dnia 14.06.2021 roku, ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż prawa własności:
1. nieruchomości gruntowej położonej w Chłapowie, obręb ewidencyjny nr 2, gmina Władysławowo, powiat pucki, składająca się z niezabudowanych działek ewidencyjnych: nr 411/13 o pow. 0,0515 ha, nr 411/14 o pow. 0,0772 ha oraz nr 411/15 o pow. 0,1550 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD2W/00017245/5 wraz z udziałem 4/5 w działkach nr 407/1 o pow. 0,0083 ha, nr 411/1 o pow. 0,0376 ha, stanowiących drogę dojazdową za łączną cenę wywoławczą 517.000,00 zł netto (słownie netto złotych: pięćset siedemnaście tysięcy i 00/100), tj. 635.910,00 zł brutto.
2. udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej w Chłapowie, obręb ewidencyjny nr 2, gmina Władysławowo, powiat pucki, składająca się z niezabudowanej działki ewidencyjnych nr 411/8 o pow. 3,5320 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD2W/00019652/5, za cenę wywoławczą 966 000,00 zł netto (słownie netto złotych: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy i 00/100), tj. 1.188.180,00 zł brutto.
3. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/20 o pow. 0,1010 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00181802/7, za cenę wywoławczą 190.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100), tj. 233.700,00 zł brutto.
4. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/64 o pow. 0,1138 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00188018/3, za cenę wywoławczą 189.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100), tj. 232.470,00 zł brutto.
5. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/38 o pow. 0,1320 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203735/7, za cenę wywoławczą 184.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto osiemdziesiąt cztery tysiące i 00/100), tj. 226.320,00 brutto.
6. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/16 o pow. 0,1009 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00181800/3, za cenę wywoławczą 190.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100), tj. 233.700,00 zł brutto.
7. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/21 o pow. 0,1009 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00181803/4, za cenę wywoławczą 179.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100), tj. 220.170,00 zł brutto.
8. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/13 o pow. 0,1220 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00186787/0, za cenę wywoławczą 198.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy i 00/100), tj. 243.540,00 zł brutto.
9. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/34 o pow. 0,1010 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00186790/4, za cenę wywoławczą 190.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100), tj. 233.700,00 brutto.
10. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/29 o pow. 0,1010 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00186793/5, za cenę wywoławczą 179.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100), tj. 220.170,00 zł brutto.
11. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/19 o pow. 0,1009 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00188013/8, za cenę wywoławczą 190.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100), tj. 233.700,00 zł brutto
12. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/22 o pow. 0,1010 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00181805/8, za cenę wywoławczą 179.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100), tj. 220.170,00 brutto.
13. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/27 o pow. 0,1010 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00188015/2, za cenę wywoławczą 179.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100), tj. 220.170,00 zł brutto.
14. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/49 o pow. 0,1004 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203736/4, za cenę wywoławczą 155.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy i 00/100), tj. 190.650,00 zł brutto.
15. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/39 o pow. 0,1297 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00188016/9, za cenę wywoławczą 181.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy i 00/100), tj. 222.630,00 zł brutto.
16. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/50 o pow. 0,1118 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203738/8, za cenę wywoławczą wynosi 173.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto siedemdziesiąt trzy tysiące i 00/100), tj. 212.790,00 zł brutto.
17. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/59 o pow. 0,1083 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203742/9, za cenę wywoławczą 155.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy i 00/100), tj. 190.650,00 zł brutto.
18. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/51 o pow. 0,1118 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/0203739/5, za cenę wywoławczą 186 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy i 00/100), tj. 228.780,00 zł brutto.
19. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/52 o pow. 0,1118 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203740/5, za cenę wywoławczą 186 000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy i 00/100), tj. 228.780,00 zł brutto.
20. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/61 o pow. 0,1025 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203744/3, za cenę wywoławczą 147.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto czterdzieści siedem tysięcy i 00/100), tj. 180.810,00 zł brutto.
21. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/68 o pow. 0,1042 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203747/4, za cenę wywoławczą 150.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy i 00/100), tj. 184.500,00 zł brutto.
22. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/60 o pow. 0,1033 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203743/6, za cenę wywoławczą 148.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto czterdzieści osiem tysięcy i 00/100), tj. 182.040,00 zł brutto.
23. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/62 o pow. 0,1016 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203745/0, za cenę wywoławczą 146.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto czterdzieści sześć tysięcy i 00/100), tj. 179.580,00 zł brutto.
24. nieruchomości gruntowej położonej w Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, składająca się z działki ewidencyjnej nr 137/63 o pow. 0,1005 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr GD1G/00203746/7, za cenę wywoławczą 167.000,00 zł netto (słownie netto złotych: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy i 00/100), tj. 205.410,00 zł brutto.
Ofertę należy przesyłać w terminie do dnia 10.09.2021 roku, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Anna Stankiewicz. Decydująca jest data wpływu oferty do Sądu. Ofertę można również złożyć w ww. terminie osobiście na biurze podawczym w godzinach urzędowania Sądu. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie formatu mniejszego niż A4, którą należy umieścić w drugiej kopercie formatu A4. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Sądu z dopiskiem: „PRZETARG sygn. akt VI GUp 250/18/AS, KW nr (tu wpisać odpowiedni numer kw)” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym). Na kopercie należy podać dane oferenta. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot przetargu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2021 r., o godz. 1200, w Sali B65, w budynku B Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 10.09.2021 roku w wysokości określonej w Regulaminie przetargu na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Spółdzielczym w Brodnicy o numerze 97 9484 1206 2850 0852 9408 0001. Przetargi będą odbywały się w kolejności wskazanej w niniejszym ogłoszeniu. Regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie nieruchomości jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego GdańskPółnoc w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk (w godzinach urzędowania sądu), oraz w biurze syndyka w Toruniu (87-100) przy ul. Turystycznej 71 (kontakt telefoniczny pod numerem 508 263 888 lub e-mailowy: biuro@kamildobies.pl).

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 152/2021 (6297) z dnia 09 sierpnia 2021 r. → Pozycja 50646
 • Dodano: 2021-08-09 15:55:57
 • Administrator

2021-05-27 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 34206. KORPORACJA BUDOWLANA KONVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gdańsku. KRS 0000261293. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lipca 2006 r., sygn. akt VI GUp 250/18. [BMSiG-33451/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Korporacji Budowlanej KONVESTA sp. z o.o. w upadłości (sygn. akt VI GUp 250/18) zawiadamia, że w dniu 6 kwietnia 2021 roku została przedłożona Sędziemu Komisarzowi lista wierzytelności z dnia 31.03.2021 roku, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydziale VI Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami oraz oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń mimo, iż był do tego wezwany może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 101/2021 (6246) z dnia 27 maja 2021 r. → Pozycja 34206
 • Dodano: 2021-05-27 13:39:26
 • Administrator

2019-11-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 60279. KORPORACJA BUDOWLANA KONVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdańsku. KRS 0000261293. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lipca 2006 r., sygn. akt VI GUp 250/19/AS. [BMSiG-60104/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Korporacji Budowlanej KONVESTA Sp. z o.o. w upadłości z s. w Gdańsku, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 250/19/AS, zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego syndyk zakończył sporządzanie opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego wraz z operatami szacunkowymi wartości nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości syndyk złożył w dniu 16 lipca 2019 r., a następnie uzupełnił w dniu 7 października 2019 r. Operaty szacunkowe wartości nieruchomości gruntowych wchodzących w skład masy upadłości Korporacji Budowlanej KONVESTA Sp. z o.o. w upadłości z s. w Gdańsku zostały sporządzone dla nieruchomości położonych w: 1. Straszynie, obręb ewidencyjny nr 16, gmina Pruszcz Gdański, powiat Gdański, województwo pomorskie, składających się z działek ewidencyjnych nr 137/68, 137/39, 137/38, 137/13, 137/16, 137/34, 137/52, 137/51, 137/50, 137/49, 137/59, 137/60, 137/61, 137/62, 137/63, 137/64, 137/22, 137/27, 137/29, 137/21, 137/20, 137/19, o łącznej pow. 2,3614 ha; 2. Chłapowie, obręb ewidencyjny nr 2, gmina Władysławowo, powiat Pucki, województwo pomorskie, składających się z działek ewidencyjnych nr 411/8, 407/1, 411/1, 411/13, 411/14, 411/15, o łącznej pow. 3,8616 ha. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego Komisarza w terminie tygodnia od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 226/2019 (5865) z dnia 22 listopada 2019 r. → Pozycja 60279
 • Dodano: 2019-11-22 19:45:27
 • Administrator

2019-01-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1445. KORPORACJA BUDOWLANA KONVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdańsku. KRS 0000261293. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lipca 2006 r., sygn. akt VI GU 144/18, VI GUp 250/18. [BMSiG-811/2019]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 grudnia 2018 r., o sygn. akt VI GU 144/18, postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Korporacji Budowlanej Konvesta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 428, 80-125 Gdańsk, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261293;
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Stankiewicz;
V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej;
VI. wyznaczyć syndyka w osobie Kamila Dobiesa (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 739);
VII. jako podstawę jurysdykcji wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części pkt VII dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy składać do Sędziego komisarza SSR Anny Stankiewicz, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, z podaniem sygnatury akt VI GUp 250/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 7/2019 (5646) z dnia 10 stycznia 2019 r. → Pozycja 1445
 • Dodano: 2019-01-11 09:34:01
 • Administrator

2018-12-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1445. KORPORACJA BUDOWLANA KONVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdańsku. KRS 0000261293. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lipca 2006 r., sygn. akt VI GU 144/18, VI GUp 250/18. [BMSiG-811/2019]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 grudnia 2018 r., o sygn. akt VI GU 144/18, postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Korporacji Budowlanej Konvesta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 428, 80-125 Gdańsk, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261293;
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Stankiewicz;
V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej;
VI. wyznaczyć syndyka w osobie Kamila Dobiesa (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 739);
VII. jako podstawę jurysdykcji wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części pkt VII dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy składać do Sędziego komisarza SSR Anny Stankiewicz, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, z podaniem sygnatury akt VI GUp 250/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 7/2019 (5646) z dnia 10 stycznia 2019 r. → Pozycja 1445

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2019-01-11 09:33:53
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK