Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKossowska Anna w upadłości likwidacyjnej (Józefów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kossowska Anna
 • Adres: , Józefów
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 84092613401,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XVIII GUp 1064/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-08-13
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Walenciak

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marcin Krzemiński
 • Numer licencji: 146
 • Adres: Al. J. Ch. Szucha 2/4 lok. 39, 00-582 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 509 587 213

2020-07-13 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 33955. Kossowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1064/19. [BMSiG-33846/2020]

Sygn. akt XVIII GUp 1064/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Kossowskiej w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XVIII GUp 1064/19, ogłasza, że syndyk w dniu 5 marca 2020 r. sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. syndyk Marcin Krzemiński

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 134/2020 (6024) z dnia 13 lipca 2020 r. → Pozycja 33955

Dodano: 2020-07-13 19:40:05 przez Administrator

2020-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 30381. Kossowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1064/19. [BMSiG-30246/2020]

Sygn. akt XVIII GUp 1064/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Anny Kossowskiej w upadłości (sygn. akt XVIII GUp 1064/19), w dniu 12 marca 2020 roku syndyk sporządził opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości Anny Kossowskiej prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku mieszkalno-usługowego, położonego przy ul. Bema 1, w miejscowości Józefów, gmina Józefów, powiecie otwockim, woj. Mazowieckim, dz. ew. nr 63/1, 63/2, obręb 57, dla których to nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW WA1O/00020927/6. Opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa. W terminie 7 dni od dnia obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 123/2020 (6013) z dnia 26 czerwca 2020 r. → Pozycja 30381

Dodano: 2020-06-27 11:47:46 przez Administrator

2019-09-02 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45029. Kossowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1064/19. [BMSiG-45210/2019]

Sygn. akt XVIII GUp 1064/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2019 ogłosił upadłość Anny Kossowskiej (PESEL: 84092613401) zamieszkałej przy ul. Bema 1, 05-420 Józefów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest SSR Anna Walenciak oraz syndyka, którym jest Marcin Krzemiński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy przy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 1064/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Marcin Krzemiński Syndyk

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 169/2019 (5808) z dnia 02 września 2019 r. → Pozycja 45029

Dodano: 2019-09-02 10:05:50 przez Administrator

2019-08-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45029. Kossowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1064/19. [BMSiG-45210/2019]

Sygn. akt XVIII GUp 1064/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2019 ogłosił upadłość Anny Kossowskiej (PESEL: 84092613401) zamieszkałej przy ul. Bema 1, 05-420 Józefów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest SSR Anna Walenciak oraz syndyka, którym jest Marcin Krzemiński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy przy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 1064/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Marcin Krzemiński Syndyk

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 169/2019 (5808) z dnia 02 września 2019 r. → Pozycja 45029

Dodano: 2019-09-02 10:05:46 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK