Kostro Tomasz (Sosnowiec)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Kostro Tomasz
 • Adres: , Sosnowiec
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 47021010153
 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 334/20/4
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 753/20/4
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-09-04
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46366. Kostro Tomasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 753/20/4, X GUp 334/20/4. [BMSiG-46839/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.09.2020 roku, sygn. akt X GU 753/20/4, ogłoszona została upadłość dłużnika Tomasza Kostro, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sosnowcu (41-200), przy ul. Małachowskiego 9/31, PESEL 47021010153, NIP 629-000-08-49. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 334/20/4. Na Syndyka wyznaczono spółkę Restrukturyzacje i Konsumenckie Sp. z o.o. z s. w Chrzanowie, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000844540. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Restrukturyzacje i Konsumenckie Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 2a, 32-500 Chrzanów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46366
 • Dodano: 2020-09-14 11:08:58
 • Administrator

2020-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46366. Kostro Tomasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 753/20/4, X GUp 334/20/4. [BMSiG-46839/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.09.2020 roku, sygn. akt X GU 753/20/4, ogłoszona została upadłość dłużnika Tomasza Kostro, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sosnowcu (41-200), przy ul. Małachowskiego 9/31, PESEL 47021010153, NIP 629-000-08-49. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 334/20/4. Na Syndyka wyznaczono spółkę Restrukturyzacje i Konsumenckie Sp. z o.o. z s. w Chrzanowie, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000844540. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Restrukturyzacje i Konsumenckie Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 2a, 32-500 Chrzanów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46366
 • Dodano: 2020-09-14 11:08:53
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK