Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKotwica Irena w upadłości likwidacyjnej (Zaleszany)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kotwica Irena
 • Adres: , Zaleszany
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 43082409680,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 101/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 551/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-02-27
 • Sędzia Komisarz: SSR Lesław Zawada

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Janusz Skiba
 • Numer licencji: 335
 • Adres: Sempołowskiej 21, 20-810 Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 601 252 573

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30740. Kotwica Irena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. V GUp 101/19. [BMSiG-30535/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ireny Kotwica, zam.: Zaleszany, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 101/19, sporządzona i przekazana została Sędziemu Komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30740

Dodano: 2019-06-11 21:09:23 przez Administrator

2019-05-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 24862. Kotwica Irena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. V GUp 101/19. [BMSiG-24553/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ireny Kotwica, zam.: Zaleszany, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 101/19, sporządzona i przekazana została Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo Upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 93/2019 (5732) z dnia 15 maja 2019 r. → Pozycja 24862

Dodano: 2019-05-15 11:08:18 przez Administrator

2019-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13344. Kotwica Irena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 551/18, V GUp 101/19. [BMSiG-12935/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sygn. akt V GU 551/18 ogłosił upadłość Ireny Kotwicy, zamieszkałej: Zaleszany, numer PESEL 43082409680, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz syndyka w osobie Janusza Skiby(nr licencji 335). Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Sędziemu komisarzowi, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 101/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 51/2019 (5690) z dnia 13 marca 2019 r. → Pozycja 13344

Dodano: 2019-03-13 10:58:36 przez Administrator

2019-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13344. Kotwica Irena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 551/18, V GUp 101/19. [BMSiG-12935/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sygn. akt V GU 551/18 ogłosił upadłość Ireny Kotwicy, zamieszkałej: Zaleszany, numer PESEL 43082409680, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz syndyka w osobie Janusza Skiby(nr licencji 335). Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Sędziemu komisarzowi, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 101/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 51/2019 (5690) z dnia 13 marca 2019 r. → Pozycja 13344

Dodano: 2019-03-13 10:58:30 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK