Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKowal Barbara w upadłości likwidacyjnej (Bystrzyca)

Dane Upadłego

  • Upadły: Kowal Barbara
  • Adres: , Bystrzyca
  • Województwo: Lubelskie
  • PESEL: 45021513508,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: IX GUp 13/19/of
  • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GU 447/18/of
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-02-04
  • Sędzia Komisarz: SSR Dariusz Segit

Dane Syndyka

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 42524. Kowal Barbara. Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 13/19. [BMSiG-42601/2019]

Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 lipca 2019 r., sygn. akt IX GUp 13/19 w postępowaniu upadłościowym Barbary Kowal - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił zmienić postanowienie Sądu Rejonowego przedmiocie ogłoszeniu upadłości w ten sposób, że wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Dariusza Segita.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42524

Dodano: 2019-08-17 13:58:59 przez Administrator

2019-05-13 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 24274. Kowal Barbara. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 13/19 of. [BMSiG-23660/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Barbary Kowal - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 13/19/of) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 2 kwietnia 2019 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 91/2019 (5730) z dnia 13 maja 2019 r. → Pozycja 24274

Dodano: 2019-05-13 11:46:48 przez Administrator

2019-02-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9800. Kowal Barbara. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 447/18/of, IX GUp 13/19/of. [BMSiG-9332/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lutego 2019 r., ogłosił upadłość Barbary Kowal, zamieszkałej w Bystrzycy 18a, 20-258 Bystrzyca, PESEL 45021513508, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, uznał postępowanie upadłościowe Barbary Kowal za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłej Barbary Kowal, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłej Barbary Kowal, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka w osobie Stanisława Steckiewicza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1244.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 38/2018 (5677) z dnia 22 lutego 2019 r. → Pozycja 9800

Dodano: 2019-02-22 10:25:59 przez Administrator

2019-02-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9800. Kowal Barbara. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 447/18/of, IX GUp 13/19/of. [BMSiG-9332/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lutego 2019 r., ogłosił upadłość Barbary Kowal, zamieszkałej w Bystrzycy 18a, 20-258 Bystrzyca, PESEL 45021513508, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, uznał postępowanie upadłościowe Barbary Kowal za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłej Barbary Kowal, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłej Barbary Kowal, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka w osobie Stanisława Steckiewicza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1244.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 38/2018 (5677) z dnia 22 lutego 2019 r. → Pozycja 9800

Dodano: 2019-02-22 10:25:48 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK