Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKowalczyk Elżbieta w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Kowalczyk Elżbieta
 • Adres: ,
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 55032416183,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XV GUp 57/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 27/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-03-15
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Tomasz Franz
 • Numer licencji: 413
 • Adres: Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: (52) 321 4856

2019-08-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42708. Kowalczyk Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 57/18. [BMSiG-42695/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Kowalczyk, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie XV GUp 57/18 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi w dniu 17.07.2019 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 159/2019 (5798) z dnia 19 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42708

Dodano: 2019-08-19 09:49:29 przez Administrator

2019-06-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 30488. Kowalczyk Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 57/18. [BMSiG-30188/2019]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Kowalczyk, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie XV GUp 57/18 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi w dniu 20.05.2019 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 111/2019 (5750) z dnia 10 czerwca 2019 r. → Pozycja 30488

Dodano: 2019-06-10 10:56:49 przez Administrator

2019-03-07 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 12229. Kowalczyk Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 57/18. [BMSiG-11694/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22.02.2019 r. w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Kowalczyk nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt XV GUp 57/18, wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 47/2018 (5686) z dnia 07 marca 2019 r. → Pozycja 12229

Dodano: 2019-03-07 17:41:43 przez Administrator

2019-02-01 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 5757. Kowalczyk Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 57/18. [BMSiG-5145/2019]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Kowalczyk, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 57/18 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane w dniu 2.11. 2018 r. oraz 12.12.2018 r. listy wierzytelności, a w dniu 3.12.2018 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy wierzytelności oraz jej uzupełnienie w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 23/2018 (5662) z dnia 01 lutego 2019 r. → Pozycja 5757

Dodano: 2019-02-01 13:44:25 przez Administrator

2018-04-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13883. Kowalczyk Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 27/18. [BMSiG-13230/2018]

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 27/18 ogłosił upadłość Elżbiety Kowalczyk (PESEL 55032416183) nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył syndyka w osobie Małgorzaty Puszczewicz (nr licencji 336), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 65/2018 (5453) z dnia 03 kwietnia 2018 r. → Pozycja 13883

Dodano: 2018-04-03 15:37:12 przez Administrator

2018-03-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13883. Kowalczyk Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 27/18. [BMSiG-13230/2018]

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 27/18 ogłosił upadłość Elżbiety Kowalczyk (PESEL 55032416183) nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył syndyka w osobie Małgorzaty Puszczewicz (nr licencji 336), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 65/2018 (5453) z dnia 03 kwietnia 2018 r. → Pozycja 13883

Dodano: 2018-04-03 15:37:05 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK