Kowalska Sylwia w upadłości likwidacyjnej (Chorzów)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Kowalska Sylwia
 • Adres: , Chorzów
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 87123107342

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: X GUp 10/20/9
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-01-23
 • Sędzia Komisarz: SSR Iwona Gzela

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Damian Piotr Zgolik
 • Numer licencji: 66
 • Adres: ul. Francuska 35, 40-027 Katowice
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 509 034 663

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25252. Kowalska Sylwia. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 10/20/7. [BMSiG-24682/2022]

X GUp 10/20/7 Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Sylwii Kowalskiej (PESEL 87123107342), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości złożył w dniu 25 kwietnia 2022 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach (ul. Lompy 14, 40-040 Katowice), po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie, lub drogą korespondencji e-mail. W terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania obwieszczenia o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisa rzowi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, iż nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25252
 • Dodano: 2022-05-12 10:08:57
 • Administrator

2020-07-09 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 33340. Kowalska Sylwia. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 10/20/9. [BMSiG-33120/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Sylwii Kowalskiej (numer PESEL 87123107342), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 10/20/9), syndyk masy upadłości w dniu 24 czerwca 2020 r. złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 132/2020 (6022) z dnia 09 lipca 2020 r. → Pozycja 33340
 • Dodano: 2020-07-09 11:14:01
 • Administrator

2020-02-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 6503. Kowalska Sylwia. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 201/19/9, X GUp 10/20/9. [BMSiG-6148/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 stycznia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 201/19/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sylwii Kowalskiej (PESEL nr 87123107342), zamieszkałej pod adresem: 40-500 Chorzów, ul. Cieszyńska 11B/5. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Damiana Zgolika (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 66). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 10/20/9.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 026/2020 (5916) z dnia 07 lutego 2020 r. → Pozycja 6503
 • Dodano: 2020-02-07 10:52:59
 • Administrator

2020-01-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 6503. Kowalska Sylwia. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 201/19/9, X GUp 10/20/9. [BMSiG-6148/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 stycznia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 201/19/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sylwii Kowalskiej (PESEL nr 87123107342), zamieszkałej pod adresem: 40-500 Chorzów, ul. Cieszyńska 11B/5. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Damiana Zgolika (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 66). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 10/20/9.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 026/2020 (5916) z dnia 07 lutego 2020 r. → Pozycja 6503
 • Dodano: 2020-02-07 10:52:55
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK