Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKowalski Dariusz w upadłości likwidacyjnej (Bryzgów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kowalski Dariusz
 • Adres: , Bryzgów
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 81112900233,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Radomiu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Warszawska 1, 26-600 Radom
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GU 93/19of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 93/19of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-01-17
 • Sędzia Komisarz: SSR Wojciech Lisowski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Waldemar Andrzej Kowalski
 • Numer licencji: 405
 • Adres: Komunalna 103/1, 26-603 Radom
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 601 374 220

2020-07-29 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37454. Kowalski Dariusz. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 3/20 of. [BMSiG-37428/2020]

Zarządzeniem z dnia 21 lipca 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Kowalskiego, PESEL 81112900233, ogłasza o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37454

Dodano: 2020-07-29 10:09:04 przez Administrator

2020-06-17 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27924. Kowalski Dariusz. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 3/20 of. [BMSiG-27872/2020]

Zarządzeniem z dnia 9 czerwca 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Kowalskiego, PESEL 81112900233, ogłasza o sporządzeniu listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 116/2020 (6006) z dnia 17 czerwca 2020 r. → Pozycja 27927

Dodano: 2020-06-17 11:08:06 przez Administrator

2020-01-28 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4390. Kowalski Dariusz. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 93/19of. [BMSiG-3943/2020]

Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Dariusza Kowalskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia:
1. ogłosić upadłość Dariusza Kowalskiego, zamieszkałego: Bryzgów 41, 26-422 Borkowice, posługującego się numerem PESEL 81112900233, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
4. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Wojciecha Lisowskiego;
5. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr. 405;
6. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 018/2020 (5908) z dnia 28 stycznia 2020 r. → Pozycja 4390

Dodano: 2020-01-28 10:01:50 przez Administrator

2020-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4390. Kowalski Dariusz. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 93/19of. [BMSiG-3943/2020]

Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Dariusza Kowalskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia:
1. ogłosić upadłość Dariusza Kowalskiego, zamieszkałego: Bryzgów 41, 26-422 Borkowice, posługującego się numerem PESEL 81112900233, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
4. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Wojciecha Lisowskiego;
5. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr. 405;
6. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 018/2020 (5908) z dnia 28 stycznia 2020 r. → Pozycja 4390

Dodano: 2020-01-28 10:01:46 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK