Kozak Bartłomiej (Suchelów)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Kozak Bartłomiej
 • Adres: , Suchelów
 • Województwo: Lubuskie
 • PESEL: 78083002112
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra
 • Województwo:Lubuskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 101/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 106/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-08-07
 • Sędzia Komisarz: SSR Wojciech Górniak
 • Imię i nazwisko: Iwona Romana Borzym
 • Numer licencji: 531
 • Adres: Sowia 6, 65-001 Zielona Góra
 • Województwo: Lubuskie
 • Telefon: 604 074 017

2020-09-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46722. Kozak Bartłomiej. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 106/20, V GUp 101/20. [BMSiG-47179/2020]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie V GU 106/20, ogłosił upadłość Bartłomieja Kozaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sulechowie, 66-100 Sulechów, przy ul. Łukasiewicza 10/20, PESEL 78083002112, NIP 927-162-68-88. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Wojciecha Górniaka. Na syndyka wyznaczono Iwonę Borzym, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 531. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Zacisze 16A pok. 112, 65-775 Zielona Góra, w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 101/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 101/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46722
 • Dodano: 2020-09-15 13:45:58
 • Administrator

2020-08-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46722. Kozak Bartłomiej. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 106/20, V GUp 101/20. [BMSiG-47179/2020]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie V GU 106/20, ogłosił upadłość Bartłomieja Kozaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sulechowie, 66-100 Sulechów, przy ul. Łukasiewicza 10/20, PESEL 78083002112, NIP 927-162-68-88. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Wojciecha Górniaka. Na syndyka wyznaczono Iwonę Borzym, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 531. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Zacisze 16A pok. 112, 65-775 Zielona Góra, w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 101/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 101/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46722
 • Dodano: 2020-09-15 13:45:55
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK