Kraśnicka Krystyna (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Kraśnicka Krystyna
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 43010804046
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GU 962/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 962/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-08-28
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Krzysztof Gołąb
 • Numer licencji: 140
 • Adres: ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02-587 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: (22)843 44 12

2020-09-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46723. Kraśnicka Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 962/20. [BMSiG-47397/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, 28 sierpnia 2020 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą XIX GU 962/20, wydał postanowienie o następującej treści:
1. ogłosić upadłość Krystyny Kraśnickiej, zamieszkałej w Warszawie, ul. Kondratowicza 45 m. 5, 03-285 Warszawa (PESEL 43010804046),
2. określić, że dłużnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wyznaczyć syndyka w osobie Krzysztofa Gołąba (nr lic 140);
4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na jego adres: Krzysztof Gołąb, ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02-587 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 962/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100a) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
6. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1;
7. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa na rachunek bankowy syndyka o nr. 55 1090 1870 0000 0001 4476 2409;
8. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
9. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46723

 • Dodano: 2020-09-15 15:46:06
 • Administrator

2020-08-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46723. Kraśnicka Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 962/20. [BMSiG-47397/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, 28 sierpnia 2020 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą XIX GU 962/20, wydał postanowienie o następującej treści:
1. ogłosić upadłość Krystyny Kraśnickiej, zamieszkałej w Warszawie, ul. Kondratowicza 45 m. 5, 03-285 Warszawa (PESEL 43010804046),
2. określić, że dłużnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wyznaczyć syndyka w osobie Krzysztofa Gołąba (nr lic 140);
4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na jego adres: Krzysztof Gołąb, ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02-587 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 962/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100a) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
6. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1;
7. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa na rachunek bankowy syndyka o nr. 55 1090 1870 0000 0001 4476 2409;
8. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
9. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46723

 • Dodano: 2020-09-15 15:46:04
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK