Krawczyk Kinga (Chełm)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Krawczyk Kinga
 • Adres: , Chełm
 • Województwo: Lubelskie
 • PESEL: 77081105360
 • Sygnatura akt Upadłości: IX GUp 169/20 „of”
 • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GU 450/20 „of”,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-08-31
 • Sędzia Komisarz: Sędzia Komisarz

2020-09-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46724. Krawczyk Kinga. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 450/20 „of”, IX GUp 169/20 „of”. [BMSiG-47346/2020]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy, dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2020 r. ogłosił upadłość Kingi Krawczyk, zamieszkałej w Chełmie, ul. Henryka Wieniawskiego 1/26, 22-100 Chełm, PESEL 77081105360, NIP 5632336033, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Kingi Krawczyk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Kingi Krawczyk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jakuba Ostrowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 898. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe oraz określił, że funkcję Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 169/20 „of”.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46724

 • Dodano: 2020-09-15 15:47:26
 • Administrator

2020-08-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46724. Krawczyk Kinga. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 450/20 „of”, IX GUp 169/20 „of”. [BMSiG-47346/2020]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy, dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2020 r. ogłosił upadłość Kingi Krawczyk, zamieszkałej w Chełmie, ul. Henryka Wieniawskiego 1/26, 22-100 Chełm, PESEL 77081105360, NIP 5632336033, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Kingi Krawczyk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Kingi Krawczyk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jakuba Ostrowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 898. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe oraz określił, że funkcję Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 169/20 „of”.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46724

 • Dodano: 2020-09-15 15:47:23
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK