Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKryjom Ryszard w upadłości likwidacyjnej (Przyłęczek)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kryjom Ryszard
 • Adres: , Przyłęczek
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 44111508079,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 61/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 63/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-02-11
 • Sędzia Komisarz: SSR Dorota Tylus-Chałońska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marek Marian Sacharz
 • Numer licencji: 584
 • Adres: Kowalczewskiego 8/43, 26-635 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 606 323 211

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62086. Kryjom Ryszard. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 61/19. [BMSiG-61895/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, zawiadamia, że po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2019 r. w Kielcach na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym upadłego Ryszarda Kryjoma, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 44111508079, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez upadłego lub umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty, w dniu 13 listopada 2019 roku wydał postanowienie w sprawie o sygn. akt V GUp 61/19, w którym postanowił: umorzyć wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłego Ryszarda Kryjoma powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 11 lutego 2019 r. (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) - bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Kielcach za pośrednictwem Sądu, który wydał postanowienie.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62086

Dodano: 2019-12-02 19:34:37 przez Administrator

2019-06-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 33113. Kryjom Ryszard. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 61/19. [BMSiG-32680/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 22 maja 2019 r. lista wierzytelności Ryszarda Kryjoma, PESEL 44111508079, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 61/19. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 120/2019 (5759) z dnia 24 czerwca 2019 r. → Pozycja 33113

Dodano: 2019-06-25 10:25:51 przez Administrator

2019-03-01 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11008. Kryjom Ryszard. Sąd Rejononowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 63/19, V GUp 61/19. [BMSiG-10456/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 11 lutego 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Kryjoma, nr PESEL 44111508079, zamieszkałego w Przyłęczku, numer domu 27, 28-300 Przyłęczek, określił, że upadły Ryszard Kryjom jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marka Sacharza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 584; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że upadły Ryszard Kryjom ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 61/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 43/2018 (5682) z dnia 01 marca 2019 r. → Pozycja 11008

Dodano: 2019-03-01 10:12:14 przez Administrator

2019-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11008. Kryjom Ryszard. Sąd Rejononowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 63/19, V GUp 61/19. [BMSiG-10456/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 11 lutego 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Kryjoma, nr PESEL 44111508079, zamieszkałego w Przyłęczku, numer domu 27, 28-300 Przyłęczek, określił, że upadły Ryszard Kryjom jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marka Sacharza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 584; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że upadły Ryszard Kryjom ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 61/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 43/2018 (5682) z dnia 01 marca 2019 r. → Pozycja 11008

Dodano: 2019-03-01 10:12:09 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK