Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKrysiak Mariusz w upadłości likwidacyjnej (Gdynia)

Dane Upadłego

 • Upadły: Krysiak Mariusz
 • Adres: , Gdynia
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 84061309371,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 99/17 of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 170/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-05-16
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Morawska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Zygmunt Hubert Faruga
 • Numer licencji: 239
 • Adres: Siennicka 25, 80-958 Gdańsk
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 501 242 764

2020-05-20 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 22309. Krysiak Mariusz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 99/17/M. [BMSiG-21964/2020]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2020 roku Sąd umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Mariusza Krysiaka (PESEL 84061309371, sygn. akt VI GUp 99/17/M), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na powyższe postanowienie uczestnikom postępowania przysługuje zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Mopitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22309

Dodano: 2020-05-20 12:03:35 przez Administrator

2019-11-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 57205. Krysiak Mariusz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 99/17/M. [BMSiG-57143/2019]

Postanowieniem z dnia 13 września 2019 r. sędzia komisarz postępowania upadłościowego Mariusza Krysiaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 99/17/M) na mocy art. 261 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe dokonał zmian na liście wierzytelności złożonej w dniu 27 kwietnia 2018 r. w ten sposób, że pod pozycją 1 (ZW 1) w odniesieniu do wierzyciela Agencji Mienia Wojskowego w miejsce kwoty 1633,87 zł (tysiąc sześćset trzydzieści trzy złote i osiemdziesiąt siedem groszy) uznanej przez syndyka w kategorii II wpisać kwotę 290,21 zł (dwieście dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia jeden groszy). Na powyższe postanowienie uczestnikom postępowania przysługuje zażalenie, które można wnieść do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 215/2019 (5854) z dnia 06 listopada 2019 r. → Pozycja 57205

Dodano: 2019-11-06 14:50:12 przez Administrator

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3674. Krysiak Mariusz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 99/17. [BMSiG-3005/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Krysiaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VI GUp 99/17) ogłasza, że na dzień 3 lipca. 2018 r. syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 349 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3674

Dodano: 2019-01-22 10:37:26 przez Administrator

2017-06-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21709. Krysiak Mariusz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 170/17, VI GUp 99/17 of. [BMSiG-21348/2017]

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 16 maja 2017 r. wydanym w sprawie VI GU 170/17 ogłoszona została upadłość dłużnika Mariusza Krysiaka (PESEL: 84061309371), nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdyni (81-589) przy ul. Sojowa 33 B/10, obejmująca likwidację majątku dłuż- nika. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt VI GUp 99/17 of. Sąd wyznaczył jako Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Annę Morawską, a jako syndyka masy upadłości Zygmunta Farugę. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu (30) dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 99/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 108/2017 (5245) z dnia 06 czerwca 2017 r. → Pozycja 21709

Dodano: 2017-06-06 10:32:43 przez Administrator

2017-05-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21709. Krysiak Mariusz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 170/17, VI GUp 99/17 of. [BMSiG-21348/2017]

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 16 maja 2017 r. wydanym w sprawie VI GU 170/17 ogłoszona została upadłość dłużnika Mariusza Krysiaka (PESEL: 84061309371), nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdyni (81-589) przy ul. Sojowa 33 B/10, obejmująca likwidację majątku dłuż- nika. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt VI GUp 99/17 of. Sąd wyznaczył jako Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Annę Morawską, a jako syndyka masy upadłości Zygmunta Farugę. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu (30) dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 99/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 108/2017 (5245) z dnia 06 czerwca 2017 r. → Pozycja 21709

Dodano: 2017-06-06 10:32:35 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK