KSB GRUPA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Stołowacz)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: KSB GRUPA Sp. z o.o.
 • Adres: Stołowacz 7/1, 17-100 Stołowacz
 • Województwo: Podlaskie
 • KRS: 0000385738
 • NIP: 5432178492
 • Regon:200440595
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • Województwo:Podlaskie
 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 99/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 83/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-12-01
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Komarewska
 • Imię i nazwisko: Adamina Partycka-Skrzypek
 • Numer licencji: 777
 • Adres: Narutowicza 49/4, 20-016 Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 604 056 673

2020-11-18 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 64013. KSB GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Stołowaczu. KRS 0000385738. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2011 r., sygn. akt VIII GUp 99/16 [BMSiG-64904/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego KSB Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Stołowaczu (sygn. akt VIII GUp 99/16), został sporządzony i przekazany w dniu 4 września 2020 roku ostateczny plan podziału funduszów masy, który można przeglądać w Sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, oraz że w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, można wnieść przeciwko niemu zarzuty.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64013
 • Dodano: 2020-11-18 17:28:10
 • Administrator

2019-07-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 35886. KSB GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Stołowaczu. KRS 0000385738. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2011 r., sygn. akt VIII GUp 99/16. [BMSiG-35835/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego KSB Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Stołowaczu, sygn. akt VIII GUp 99/16, została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 16 maja 2019 roku III uzupełniająca lista wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 132/2019 (5771) z dnia 10 lipca 2019 r. → Pozycja 35886
 • Dodano: 2019-07-10 10:21:20
 • Administrator

2019-07-10 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 35938. KSB GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Stołowaczu. KRS 0000385738. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2011 r., sygn. akt VIII GUp 99/16. [BMSiG-35839/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości KSB Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Stołowaczu (sygn. akt VIII GUp 99/16) przedłożył Sędziemu komisarzowi w dniu 17 maja 2019 roku częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. W terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można składać ewentualne zarzuty do tego planu Sędziemu komisarzowi. Plan podziału można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 132/2019 (5771) z dnia 10 lipca 2019 r. → Pozycja 35938
 • Dodano: 2019-07-10 10:38:22
 • Administrator

2018-09-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 41323. KSB GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Stołowaczu. KRS 0000385738. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2011 r., sygn. akt VIII GUp 99/16. [BMSiG-40882/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości KSB Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Stołowaczu (sygn. akt VIII GUp 99/16) przedłożył Sędziemu komisarzowi częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. W terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można składać ewentualne zarzuty do tego planu Sędziemu komisarzowi. Plan podziału można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 185/2018 (5573) z dnia 24 września 2018 r. → Pozycja 41323
 • Dodano: 2018-09-24 11:09:47
 • Administrator

2018-09-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40253. KSB GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Stołowaczu. KRS 0000385738. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2011 r., sygn. akt VIII GUp 99/16. [BMSiG-39930/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego KSB Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Stołowaczu, sygn. akt VIII GUp 99/16, została sporządzona i przekazana w dniu 17 sierpnia 2018 roku II uzupełniająca lista wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły może wnieść sprzeciw o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 180/2018 (5568) z dnia 17 września 2018 r. → Pozycja 40253
 • Dodano: 2018-09-17 11:54:46
 • Administrator

2018-04-03 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 13915. KSB GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Stołowaczu. KRS 0000385738. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2011 r., sygn. akt VIII GUp 99/16. [BMSiG-13217/2018]

Syndyk masy upadłości wyznaczona w postępowaniu wobec: KSB Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Stołowaczu w upadłości zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt: VIII GUp 99/16 sporządzono i przekazano Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Listę może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 65/2018 (5453) z dnia 03 kwietnia 2018 r. → Pozycja 13915
 • Dodano: 2018-04-03 20:31:01
 • Administrator

2017-12-01 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45015. KSB GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Stołowaczu. KRS 0000385738. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2011 r., sygn. akt VIII GUp 99/16. [BMSiG-45159/2017]

Syndyk masy upadłości wyznaczona w postępowaniu wobec KSB Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Stołowaczu, w upadłości, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 99/16, sporządzono i przekazano Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 233/2017 (5370) z dnia 01 grudnia 2017 r. → Pozycja 44515
 • Dodano: 2017-12-03 00:21:19
 • Administrator

2016-12-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34322. KSB GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Stołowaczu. KRS 0000385738. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2011 r., sygn. akt VIII GU 83/16, VIII GUp 99/16. [BMSiG-34808/2016]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu z wniosku dłużnika KSB Grupa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stołowaczu o ogłoszenie upadłości, 1 grudnia 2016 roku postanowiono:
I. ogłosić upadłość dłużnika KSB Grupa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stołowaczu, KRS 0000385738,
II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi,
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Komarewskiej, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Jamróz,
V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Adaminę Partycką-Skrzypek (nr licencji 777), jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe.
Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt: VIII GUp 99/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 246/2016 (5131) z dnia 21 grudnia 2016 r. → Pozycja 34322
 • Dodano: 2016-12-25 19:06:52
 • Administrator

2016-12-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34322. KSB GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Stołowaczu. KRS 0000385738. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2011 r., sygn. akt VIII GU 83/16, VIII GUp 99/16. [BMSiG-34808/2016]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu z wniosku dłużnika KSB Grupa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stołowaczu o ogłoszenie upadłości, 1 grudnia 2016 roku postanowiono:
I. ogłosić upadłość dłużnika KSB Grupa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stołowaczu, KRS 0000385738,
II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi,
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Komarewskiej, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Jamróz,
V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Adaminę Partycką-Skrzypek (nr licencji 777), jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe.
Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt: VIII GUp 99/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 246/2016 (5131) z dnia 21 grudnia 2016 r. → Pozycja 34322

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2016-12-25 19:06:40
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK