Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKsiążek Justyna w upadłości likwidacyjnej (Jesówka)

Dane Upadłego

 • Upadły: Książek Justyna
 • Adres: , Jesówka
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 88080603780,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 674/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 715/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-07-27
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Stosio

Dane Syndyka

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14823. Książek Justyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 674/18. [BMSiG-14147/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Justyny Książek (sygn. akt X GUp 674/18), w dniu 25 lutego 2019 roku pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności zostało przedłożone Sędziemu komisarzowi. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od opublikowania niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14823

Dodano: 2019-03-20 10:56:42 przez Administrator

2019-01-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1243. Książek Justyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 674/18. [BMSiG-543/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Justyny Książek (sygn. akt X GUp 674/18), w dniu 27 grudnia 2018 roku lista wierzytelności została przedłożona Sędziemu komisarzowi. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od opublikowania niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 6/2019 (5645) z dnia 9 stycznia 2019 r. → Pozycja 1243

Dodano: 2019-01-09 16:16:32 przez Administrator

2018-08-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34282. Książek Justyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 715/18. [BMSiG-33981/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 roku, sygn. akt X GU 715/18:
1. ogłosił upadłość Justyny Książek, zamieszkałej w miejscowości Jesówka przy ul. Granicznej 64 (kod pocztowy: 05-540), PESEL: 88080603780, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735);
5. określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 151/2018 (5539) z dnia 06 sierpnia 2018 r. → Pozycja 34282

Dodano: 2018-08-06 10:34:29 przez Administrator

2018-07-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34282. Książek Justyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 715/18. [BMSiG-33981/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 roku, sygn. akt X GU 715/18:
1. ogłosił upadłość Justyny Książek, zamieszkałej w miejscowości Jesówka przy ul. Granicznej 64 (kod pocztowy: 05-540), PESEL: 88080603780, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735);
5. określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 151/2018 (5539) z dnia 06 sierpnia 2018 r. → Pozycja 34282

Dodano: 2018-08-06 10:34:25 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK