Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKubus Elżbieta Kazimiera i Kubus Karol Józef w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Kubus Elżbieta Kazimiera i Kubus Karol Józef
 • Adres: ,
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 60111408423, 62031809418,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XV GU 91/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 91/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-05-14
 • Sędzia Komisarz: SSR Tomasz Piekarski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Jan Chróśniak
 • Numer licencji: 333
 • Adres: 16 Pułku Ułanów Wlkp. 5, 85-319 Bydgoszcz
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 607 225 444

2020-02-11 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 7234. Kubus Karol. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 182/19. [BMSiG-6775/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Kubus i Karola Kubus, nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 182/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 19 grudnia 2019 r. sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności Karola Kubus. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom, albo spóźniony, będzie odrzucony.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7234

Dodano: 2020-02-11 10:17:55 przez Administrator

2020-02-11 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 7237. Kubus Karol. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 182/19. [BMSiG-6779/2020]

Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 16.01.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 182/19 dokonał zmiany na liście wierzytelności Karola Kubus. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść do Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7237

Dodano: 2020-02-11 10:18:35 przez Administrator

2019-11-28 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 61383. Kubus Elżbieta i Kubus Karol. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 182/19. [BMSiG-61376/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Kubus i Karola Kubus, nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 182/19 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane w dniu 27 września 2019 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności Elżbiety Kubus i Karola Kubus oraz lista wierzytelności Karola Kubus. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 230/2019 (5869) z dnia 28 listopada 2019 r. → Pozycja 61383

Dodano: 2019-11-28 12:22:13 przez Administrator

2019-06-14 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31545. Kubus Elżbieta Kazimiera i Kubus Karol Józef. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 91/19. [BMSiG-31426/2019]

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 14.05.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 91/19 ogłosił upadłość Karola Józefa Kubus (numer PESEL 62031809418) i Elżbiety Kazimiery Kubus (numer PESEL 60111408423), nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Piekarskiego oraz syndyka w osobie Jana Chróśniaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 333) oraz wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 115/2019 (5754) z dnia 14 czerwca 2019 r. → Pozycja 31545

Dodano: 2019-06-18 13:28:50 przez Administrator

2019-05-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31545. Kubus Elżbieta Kazimiera i Kubus Karol Józef. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 91/19. [BMSiG-31426/2019]

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 14.05.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 91/19 ogłosił upadłość Karola Józefa Kubus (numer PESEL 62031809418) i Elżbiety Kazimiery Kubus (numer PESEL 60111408423), nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Piekarskiego oraz syndyka w osobie Jana Chróśniaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 333) oraz wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 115/2019 (5754) z dnia 14 czerwca 2019 r. → Pozycja 31545

Dodano: 2019-06-18 13:28:45 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK