Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKucińska Elżbieta Iwona w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Kucińska Elżbieta Iwona
 • Adres: ,
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • PESEL: 65111903466,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Koszalinie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin
 • Województwo:Zachodniopomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VII GUp 23/19 „of”.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VII GU 17/19 „of”
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-02-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Dariusz Szymczyk

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Zdzisław Pawłowski
 • Numer licencji: 478
 • Adres: Borkowice 16a, 76-038 Dobrzyca
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 510 295 828

2019-12-02 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62075. Kucińska Elżbieta Iwona. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 23/19 „of”. [BMSiG-61945/2019]

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Elżbiety Iwony Kucińskiej, sygn. akt VII GUp 23/19 „of”, zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości upadłego można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie,VII Wydziału Gospodarczego, ul. Andersa 34, i terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62075

Dodano: 2019-12-02 13:54:13 przez Administrator

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47721. Kucińska Elżbieta Iwona. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 23/19 „of”. [BMSiG-47741/2019]

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Elżbiety Iwony Kucińskiej, sygn. akt VII GUp 23/19 „of”, ogłasza, że w dniu 5 września 2019 r., syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47721

Dodano: 2019-09-17 10:18:18 przez Administrator

2019-06-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 33763. Kucińska Elżbieta Iwona. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 23/19 „of”. [BMSiG-33446/2019]

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Elżbiety Iwony Kucińskiej, sygn. akt VII GUp 23/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 10 czerwca 2019 r. sporządził listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 123/2019 (5762) z dnia 27 czerwca 2019 r. → Pozycja 33763

Dodano: 2019-06-27 11:09:12 przez Administrator

2019-03-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 12413. Kucińska Elżbieta Iwona. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 17/19 „of”, VII GUp 23/19 „of”. [BMSiG-12029/2019]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r., sygn. akt VII GU 17/19 „of”, ogłosił upadłość Elżbiety Iwony Kucińskiej, PESEL 65111903466, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu Komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego Komisarza, Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478, na syndyka. Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie prowadzić pod sygnaturą VII GUp 23/19 „of”. Pouczenie: Na postanowienie ogłoszeniu upadłości zażalenie przysługuje wyłącznie upadłemu, a na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości - wyłącznie wnioskodawcy (art. 54 ust. 1 Prawa upadłościowego).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 48/2018 (5687) z dnia 08 marca 2019 r. → Pozycja 12413

Dodano: 2019-03-08 11:20:04 przez Administrator

2019-02-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 12413. Kucińska Elżbieta Iwona. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 17/19 „of”, VII GUp 23/19 „of”. [BMSiG-12029/2019]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r., sygn. akt VII GU 17/19 „of”, ogłosił upadłość Elżbiety Iwony Kucińskiej, PESEL 65111903466, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu Komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego Komisarza, Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478, na syndyka. Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie prowadzić pod sygnaturą VII GUp 23/19 „of”. Pouczenie: Na postanowienie ogłoszeniu upadłości zażalenie przysługuje wyłącznie upadłemu, a na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości - wyłącznie wnioskodawcy (art. 54 ust. 1 Prawa upadłościowego).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 48/2018 (5687) z dnia 08 marca 2019 r. → Pozycja 12413

Dodano: 2019-03-08 11:19:56 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK