Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKuczak Maciej w upadłości likwidacyjnej (Głogów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kuczak Maciej
 • Adres: , Głogów
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 46022608190,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Legnicy
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 64/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 46/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-11
 • Sędzia Komisarz: SSR Wioletta Stefanowska

Dane Syndyka

2020-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22460. Kuczak Maciej. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 64/19. [BMSiG-22156/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Macieja Kuczak, PESEL 46022608190, zamieszkałego w Głogowie (67-200) przy al. Wolności 18C/5, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że w dniu 17 lutego 2020 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu sygn. akt V GUp 64/19 oraz wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy mieszczącego się przy ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczonych na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22460

Dodano: 2020-05-21 10:13:23 przez Administrator

2020-01-29 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4713. Kuczak Maciej. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 64/19. [BMSiG-4093/2020]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Macieja Kuczaka, PESEL 46022608190, zamieszkałego w Głogowie (67-200) przy al. Wolności 18C/5, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że w dniu 4.12.2019 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 64/19 oraz wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy, mieszczącego się przy ul. Złotoryjskiej 19, 59-220 Legnica. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczonych na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 019/2020 (5909) z dnia 29 stycznia 2020 r. → Pozycja 4713

Dodano: 2020-01-29 10:47:51 przez Administrator

2019-12-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63737. Kuczak Maciej. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 64/19. [BMSiG-63700/2019]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Macieja Kuczak, PESEL 46022608190, zamieszkałego w Głogowie (67- 200) przy al. Wolności 18C/5, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że w dniu 5.11.2019 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu sygn. akt V GUp 64/19 oraz wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Legnicy, mieszczącego się przy ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczonych na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 238/2019 (5877) z dnia 10 grudnia 2019 r. → Pozycja 63737

Dodano: 2019-12-10 11:30:39 przez Administrator

2019-07-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38514. Kuczak Maciej. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 46/19, V GUp 64/19. [BMSiG-38515/2019]

Dnia 11 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy (sygn. akt V GU 46/19, V GUp 64/19), ogłosił upadłość Macieja Kuczak, PESEL 46022608190, zamieszkałego w Głogowie (67-200), al. Wolności 18C/5, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Wiolettę Stefanowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Monikę Siofer (nr licencji 1036). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 142/2019 (5781) z dnia 24 lipca 2019 r. → Pozycja 38514

Dodano: 2019-07-24 09:39:40 przez Administrator

2019-07-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38514. Kuczak Maciej. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 46/19, V GUp 64/19. [BMSiG-38515/2019]

Dnia 11 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy (sygn. akt V GU 46/19, V GUp 64/19), ogłosił upadłość Macieja Kuczak, PESEL 46022608190, zamieszkałego w Głogowie (67-200), al. Wolności 18C/5, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Wiolettę Stefanowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Monikę Siofer (nr licencji 1036). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 142/2019 (5781) z dnia 24 lipca 2019 r. → Pozycja 38514

Dodano: 2019-07-24 09:39:35 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK