Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKulesza-Łazarczyk Joanna w upadłości likwidacyjnej (Cieszyn)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kulesza-Łazarczyk Joanna
 • Adres: , Cieszyn
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 74032904528,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bielsku Białej
 • Wydział: VI Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 24/19 of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 355/18 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-02-06
 • Sędzia Komisarz: SSR Mirosława Huczek

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Leszek Zbigniew Niedźwiecki
 • Numer licencji: 159
 • Adres: W. Korfantego 37, 43-300 Cieszyn
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 502 151 449

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62037. Kulesza-Łazarczyk Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 24/19 of. [BMSiG-62005/2019]

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Joanny Kuleszy-Łazarczyk, PESEL 74032904528, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydziałem VI Gospodarczym (sygn. akt VI GUp 24/19 of), została złożona lista wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego nr 24, oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Cieszynie Leszka Niedźwieckiego, ul. Korfantego nr 37, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62037

Dodano: 2019-12-02 13:45:19 przez Administrator

2019-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 58845. Kulesza-Łazarczyk Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 24/19. [BMSiG-58452/2019]

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Joanny Kulesza-Łazarczyk (PESEL 74032904528) - sygn. akt VI GUp 24/19 - zawiadamia, że został sporządzony operat szacunkowy udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Cieszynie przy ul. Frysztackiej, obj. KW BB1C/00045872/8. Opis i oszacowanie majątku można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty do Sędziego Komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 221/2019 (5860) z dnia 15 listopada 2019 r. → Pozycja 58845

Dodano: 2019-11-16 13:53:53 przez Administrator

2019-11-07 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 57571. Kulesza-Łazarczyk Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 24/19 of. [BMSiG-57384/2019]

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Joanny Kuleszy-Łazarczyk, PESEL 74032904528, prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 24/19 of - zawiadamia, że został sporządzony opis i oszacowanie udziału do 1/3 części w własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cieszyn, przy ul. Lipowej nr 24, oznaczonej jako dz. 207/6 i dz. 2017/7 obrębu 40, o łącznej pow. 0,1933 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym (KW nr BB1C/00000624/8). Opis i oszacowanie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego nr 24 pokój nr 5, i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 216/2019 (5855) z dnia 07 listopada 2019 r. → Pozycja 57571

Dodano: 2019-11-07 19:31:16 przez Administrator

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14196. Kulesza-Łazarczyk Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 355/18 of, VI GUp 24/19 of. [BMSiG-13630/2019]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 r., sygn. akt VI GU 355/18 of (VI GUp 24/19 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Kuleszy-Łazarczyk, zamieszkałej: 43-400 Cieszyn, ul. Lipowa nr 24, PESEL 74032904528, obejmującej likwidację majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 24/19 of.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14196

Dodano: 2019-03-18 11:55:36 przez Administrator

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14196. Kulesza-Łazarczyk Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 355/18 of, VI GUp 24/19 of. [BMSiG-13630/2019]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 r., sygn. akt VI GU 355/18 of (VI GUp 24/19 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Kuleszy-Łazarczyk, zamieszkałej: 43-400 Cieszyn, ul. Lipowa nr 24, PESEL 74032904528, obejmującej likwidację majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 24/19 of.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14196

Dodano: 2019-03-18 11:55:32 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK