Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKulesza Walenty w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kulesza Walenty
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 57032810455 ,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 26/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 1087/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-01-20
 • Sędzia Komisarz: SSR Kamila Wasilewska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Danuta Brzezińska-Armando
 • Numer licencji: 786
 • Adres: Z. Klemensiewicza 5A lok. 42, 01-318 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 731 525 944

2020-05-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 22320. Kulesza Walenty. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 26/20. [BMSiG-21901/2020]

W postępowaniu upadłościowym Walentego Kuleszy, sygn. akt XIX GUp 26/20, biegły sporządził opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 68 oraz 1/3 udziału w działce nr ew. 74, będącej drogą wewnętrzną położonych przy ul. Władysława Łokietka w Kobyłce. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22320

Dodano: 2020-05-20 20:03:50 przez Administrator

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4124. Kulesza Walenty. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1087/19. [BMSiG-3757/2020]

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Walentego Kuleszy, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (kod 01-651) przy ul. Gwiaździstej 15a m. 135, PESEL 57032810455 (sygn. akt XVIII GU 1087/19). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Dariusza Brzezińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 329). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu komisarzowi, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4124

Dodano: 2020-01-27 10:38:53 przez Administrator

2020-01-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4124. Kulesza Walenty. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1087/19. [BMSiG-3757/2020]

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Walentego Kuleszy, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (kod 01-651) przy ul. Gwiaździstej 15a m. 135, PESEL 57032810455 (sygn. akt XVIII GU 1087/19). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Dariusza Brzezińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 329). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu komisarzowi, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4124

Dodano: 2020-01-27 10:38:49 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK