Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKura Michał w upadłości likwidacyjnej (Gliwice)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kura Michał
 • Adres: , Gliwice
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 86120914634,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 165/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 543/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-05-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Stanisław Żyrek

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Tomasz Paweł Biel
 • Numer licencji: 358
 • Adres: PCK 10/7, 40-057 Katowice
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 663 837 773

2020-03-25 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 16458. Kura Michał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 165/18, XII GU 543/17. [BMSiG-15905/2020]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GUp 165/18, zmienił punkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 15 maja 2018 r., sygn. akt XII GU 543/17 o ogłoszeniu upadłości dłużnika Michała Kury, zamieszkałego w Gliwicach, numer PESEL 86120914634, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w ten sposób, że wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16458

Dodano: 2020-03-25 18:41:45 przez Administrator

2019-03-04 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11343. Kura Michał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 165/18. [BMSiG-10847/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 165/18 dotyczącej upadłości Michała Kury, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 44/2018 (5683) z dnia 04 marca 2019 r. → Pozycja 11343

Dodano: 2019-03-04 14:28:49 przez Administrator

2018-12-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 56784. Kura Michał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 165/18. [BMSiG-56341/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 165/18 dotyczącej upadłości Michała Kury - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 245/2018 (5633) z dnia 19 grudnia 2018 r. → Pozycja 56784

Dodano: 2018-12-19 10:17:28 przez Administrator

2018-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21397. Kura Michał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 543/17, XII GUp 165/18. [BMSiG-20982/2018]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 543/17 ogłosił upadłość dłużnika Michała Kury zamieszkałego w Gliwicach, numer PESEL 86120914634, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Sonii Małańczak, a syndyka w osobie Tomasza Biela. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 165/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 98/2018 (5486) z dnia 22 maja 2018 r. → Pozycja 21397

Dodano: 2018-05-28 08:24:04 przez Administrator

2018-05-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21397. Kura Michał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 543/17, XII GUp 165/18. [BMSiG-20982/2018]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 543/17 ogłosił upadłość dłużnika Michała Kury zamieszkałego w Gliwicach, numer PESEL 86120914634, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Sonii Małańczak, a syndyka w osobie Tomasza Biela. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 165/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 98/2018 (5486) z dnia 22 maja 2018 r. → Pozycja 21397

Dodano: 2018-05-28 08:23:54 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK