Kuropatwa Anna (Ostrołęka)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Kuropatwa Anna
 • Adres: , Ostrołęka
 • Województwo: Podlaskie
 • PESEL: 80072616404

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • Województwo:Podlaskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: VIII GUp 494/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-11-05
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Janusz Mierzejewski
 • Numer licencji: 236
 • Adres: ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 9 pok. 50, 07-410 Ostrołęka
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: (29) 764 6049

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25035. Kuropatwa Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 494/21. [BMSiG-24577/2022]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GUp 494/21, Anny Kuropatwy, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2022 r., postanawia:
I. ustalić, że w planie spłaty ustalonym wobec upadłej bierze udział jeden wierzyciel, który zgłosił swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości z następującymi kwotami: - Alektum Capital II AG - 2.730,20 zł (II kat), 330,40 zł (III kat.),
II. ustalić, iż upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększyła jej stopnia umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa,
III. określić, że upadła jest zobowiązana spłacić swoje zobowiązania uznane wobec wierzyciela w 24 miesięcznych równych ratach po 280 zł do 15 dnia każdego miesiąca, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia, miesięcznie na rzecz:
a) raty od 1. do 12. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku w wysokości po 280 zł,
b) rata 13. płatna na rzecz: - Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku - 130 zł, - Alektum Capital II AG - 150 zł,
c) raty od 14. do 23. w kwocie 280 zł na rzecz Alektum Capital II AG,
d) rata 24. w kwocie 110,60 zł na rzecz Alektum Capital II AG,
IV. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty wierzycieli pozostała część niespłaconych zobowiązań wskazanych w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego,
V. odstąpić od sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia uwzględniając w całości uzasadnienie projektu planu spłaty syndyka z 7 kwietnia 2022 r. (art. 357 § 6 kpc w zw. z art. 229 Prawa upadłościowego).
Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Białymstoku, które można wnieść w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25035
 • Dodano: 2022-05-11 17:57:16
 • Administrator

2021-12-01 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości


Poz. 74744. Kuropatwa Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 561/21, VIII GUp 494/21. [BMSiG-74244/2021]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika: Anny Kuropatwy, sygn. akt VIII GU 561/21, postanowieniem z dnia 5 listopada 2021 r., postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika: Anny Kuropatwy, zam.: ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego l m. 48, 07-410 Ostrołęka, PESEL 80072616404, nieprowadzącego działalności gospodarczej,
2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Januszowi Mierzejewskiemu, na adres: gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 9 lok. 50, 07-410 Ostrołęka, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu,
4. na syndyka wyznaczyć Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236),
5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego,
6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa,
7. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: wierzycielowi, w terminie tygodnia dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 494/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 232/2021 (6377) z dnia 01 grudnia 2021 r. → Pozycja 74744

 • Dodano: 2021-12-01 15:49:46
 • Administrator

2021-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 74744. Kuropatwa Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 561/21, VIII GUp 494/21. [BMSiG-74244/2021]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika: Anny Kuropatwy, sygn. akt VIII GU 561/21, postanowieniem z dnia 5 listopada 2021 r., postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika: Anny Kuropatwy, zam.: ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego l m. 48, 07-410 Ostrołęka, PESEL 80072616404, nieprowadzącego działalności gospodarczej,
2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Januszowi Mierzejewskiemu, na adres: gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 9 lok. 50, 07-410 Ostrołęka, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu,
4. na syndyka wyznaczyć Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236),
5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego,
6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa,
7. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: wierzycielowi, w terminie tygodnia dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 494/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 232/2021 (6377) z dnia 01 grudnia 2021 r. → Pozycja 74744

 • Dodano: 2021-12-01 15:49:43
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK