Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKuś Katarzyna w upadłości likwidacyjnej (Grodków)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kuś Katarzyna
 • Adres: , Grodków
 • Województwo: Opolskie
 • PESEL: 75022105123,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 124/18 of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 125/18 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-09-07
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Kątna

Dane Syndyka

2019-08-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42712. Kuś Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 124/18 of. [BMSiG-42641/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Kuś, numer PESEL 75022105123, zamieszkałej: Kopice 72/1, 49-200 Grodków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 124/18 of, zawiadamia, że dnia 8 sierpnia 2019 roku Syndyk masy upadłości złożył uzupełnienie listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 159/2019 (5798) z dnia 19 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42712

Dodano: 2019-08-19 09:50:31 przez Administrator

2019-06-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 30490. Kuś Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 124/18 of. [BMSiG-30011/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Kuś, numer PESEL 75022105123, zamieszkałej: Kopice 72/1, 49-200 Grodków - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 124/18 of, zawiadamia, że dnia 4 czerwca 2019 roku Syndyk masy upadłości złożył uzupełnienie listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 111/2019 (5750) z dnia 10 czerwca 2019 r. → Pozycja 30490

Dodano: 2019-06-10 10:57:22 przez Administrator

2019-03-05 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11633. Kuś Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 124/18 of. [BMSiG-10932/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Kuś, numer PESEL 75022105123, zamieszkałej: Kopice 72/1, 49-200 Grodków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 124/18 of, zawiadamia, że dnia 27 lutego 2019 roku Syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 45/2018 (5684) z dnia 05 marca 2019 r. → Pozycja 11633

Dodano: 2019-03-05 10:38:33 przez Administrator

2018-09-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41505. Kuś Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 125/18 of, V GUp 124/18 of. [BMSiG-41493/2018]

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 września 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt postępowania V GU 125/18 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Katarzyny Kuś, numer PESEL 75022105123, zamieszkałej: Kopice 72/1, 49-200 Grodków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer, numer licencji 1080. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzachna ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, z podaniem sygnatury akt V GUp 124/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 186/2018 (5574) z dnia 25 września 2018 r. → Pozycja 41505

Dodano: 2018-09-25 10:11:20 przez Administrator

2018-09-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41505. Kuś Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 125/18 of, V GUp 124/18 of. [BMSiG-41493/2018]

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 września 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt postępowania V GU 125/18 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Katarzyny Kuś, numer PESEL 75022105123, zamieszkałej: Kopice 72/1, 49-200 Grodków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer, numer licencji 1080. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzachna ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, z podaniem sygnatury akt V GUp 124/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 186/2018 (5574) z dnia 25 września 2018 r. → Pozycja 41505

Dodano: 2018-09-25 10:11:14 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK