Kwiatkowski Michał w upadłości likwidacyjnej (Toruń)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Kwiatkowski Michał
 • Adres: , Toruń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 86031314059
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 31/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-03-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Izabela Foksińska
 • Imię i nazwisko: Patryk Chodkowski
 • Numer licencji: 1133
 • Adres: Legionów 16/2, 87-100 Toruń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 501625308

2020-09-14 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 46483. Kwiatkowski Michał. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 31/19. [BMSiG-46982/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Kwiatkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 31/19), zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2020 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wnosić przeciwko niemu zarzuty.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46483
 • Dodano: 2020-09-14 19:05:57
 • Administrator

2020-04-14 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 18393. Kwiatkowski Michał. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 31/19. [BMSiG-17900/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Kwiatkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 31/19), zawiadamia, że w dniu 12 marca 2020 roku została złożona przez syndyka uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205. W terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 072/2020 (5962) z dnia 14 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18393
 • Dodano: 2020-04-14 09:08:29
 • Administrator

2019-09-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 46022. Kwiatkowski Michał. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 31/19. [BMSiG-45895/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Kwiatkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 31/19), zawiadamia, że w dniu 9 lipca 2019 roku została złożona przez syndyka lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205. W terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 173/2019 (5812) z dnia 06 września 2019 r. → Pozycja 46022
 • Dodano: 2019-09-06 09:37:59
 • Administrator

2019-04-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 18133. Kwiatkowski Michał. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 31/19. [BMSiG-17218/2019]

Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18.03.19 r. w sprawie V GUp 31/19 ogłoszona została upadłość dłużnika Michała Kwiatkowskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Krasińskiego 114/4, 87-100 Toruń, numer PESEL 86031314059, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Izabeli Foksińskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133). Wzywa wierzycieli upadłego Michała Kwiatkowskiego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 68/2019 (5707) z dnia 05 kwietnia 2019 r. → Pozycja 18133
 • Dodano: 2019-04-05 12:52:22
 • Administrator

2019-03-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 18133. Kwiatkowski Michał. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 31/19. [BMSiG-17218/2019]

Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18.03.19 r. w sprawie V GUp 31/19 ogłoszona została upadłość dłużnika Michała Kwiatkowskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Krasińskiego 114/4, 87-100 Toruń, numer PESEL 86031314059, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Izabeli Foksińskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133). Wzywa wierzycieli upadłego Michała Kwiatkowskiego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 68/2019 (5707) z dnia 05 kwietnia 2019 r. → Pozycja 18133
 • Dodano: 2019-04-05 12:52:18
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK