Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKwieciński Zdzisław w upadłości likwidacyjnej (Kraków)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kwieciński Zdzisław
 • Adres: , Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 53041402092,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 324/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 467/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-10-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Berenika Rusek

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Piotr Kaleciak
 • Numer licencji: 479
 • Adres: Sarego 2, 31-047 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: 506 142 840

2020-07-29 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 37513. Kwieciński Zdzisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 324/16. [BMSiG-37677/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zdzisława Kwiecińskiego, PESEL 53041402092, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 324/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału sędziemu komisarzowi, można zgłaszać sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko niniejszemu planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37513

Dodano: 2020-07-29 10:22:46 przez Administrator

2018-03-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 12081. Kwieciński Zdzisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 324/16. [BMSiG-11322/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zdzisława Kwiecińskiego (PESEL 53041402092), zam. w Krakowie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 324/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (zw 6, zw 7), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakow Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon K. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 57/2018 (5445) z dnia 21 marca 2018 r. → Pozycja 12081

Dodano: 2018-03-21 21:23:16 przez Administrator

2017-05-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 18956. Kwieciński Zdzisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 324/16. [BMSiG-18523/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Zdzisława Kwiecińskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: 53041402092) (sygn. akt VIII GUp 324/16), ogłasza, że syndyk sporządził listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel umieszczony na liście może zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, natomiast co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 96/2017 (5233) z dnia 19 maja 2017 r. → Pozycja 18956

Dodano: 2017-05-20 22:12:28 przez Administrator

2016-11-02 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28699. Kwieciński Zdzisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 467/16, VIII GUp 324/16. [BMSiG-29312/2016]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25 października 2016 r., sygn. akt (VIII GU 467/16) ogłoszono upadłość dłużnika Zdzisława Kwiecińskiego (PESEL 53041402092), zamieszkałego pod adresem: ul. Okulickiego 51/178, 31-637 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Berenikę Rusek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Kaleciaka - numer doradcy restrukturyzacyjnego 479. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 324/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 212/2016 (5097) z dnia 2 listopada 2016 r. → Pozycja 28699

Dodano: 2017-01-08 11:36:49 przez Administrator

2016-10-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28699. Kwieciński Zdzisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 467/16, VIII GUp 324/16. [BMSiG-29312/2016]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25 października 2016 r., sygn. akt (VIII GU 467/16) ogłoszono upadłość dłużnika Zdzisława Kwiecińskiego (PESEL 53041402092), zamieszkałego pod adresem: ul. Okulickiego 51/178, 31-637 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Berenikę Rusek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Kaleciaka - numer doradcy restrukturyzacyjnego 479. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 324/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 212/2016 (5097) z dnia 2 listopada 2016 r. → Pozycja 28699

Dodano: 2017-01-08 11:36:36 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK