Łagowska Elżbieta (Radom)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Łagowska Elżbieta
 • Adres: , Radom
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 50091205682
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Radomiu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Warszawska 1, 26-600 Radom
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 141/20of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 194/20of,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-09-03
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

2020-09-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46726. Łagowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 194/20of, V GUp 141/20of. [BMSiG-47130/2020]

Postanowieniem z dnia 3 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Elżbiety Łagowskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia:
I. ogłosić upadłość Elżbiety Łagowskiej, zamieszkałej w Radomiu, ul. Bieszczadzka 17/1, posługującej się numerami: PESEL 50091205682, NIP 9481033287, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Krzysztof Wypych, plac Jagielloński 6 lok. 1, 26-600 Radom;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
IV. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282;
V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46726
 • Dodano: 2020-09-15 15:49:11
 • Administrator

2020-09-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46726. Łagowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 194/20of, V GUp 141/20of. [BMSiG-47130/2020]

Postanowieniem z dnia 3 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Elżbiety Łagowskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia:
I. ogłosić upadłość Elżbiety Łagowskiej, zamieszkałej w Radomiu, ul. Bieszczadzka 17/1, posługującej się numerami: PESEL 50091205682, NIP 9481033287, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Krzysztof Wypych, plac Jagielloński 6 lok. 1, 26-600 Radom;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
IV. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282;
V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46726
 • Dodano: 2020-09-15 15:49:09
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK