Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęLaskowski Marcin w upadłości likwidacyjnej (Kołątnik)

Dane Upadłego

 • Upadły: Laskowski Marcin
 • Adres: , Kołątnik
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • PESEL: 82121402918,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Koszalinie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin
 • Województwo:Zachodniopomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VII GUp 40/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VII GU 173/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-02-27
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Dziadczyk

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Michał Sowiński
 • Numer licencji: 1334
 • Adres: Miła 2, 00-180 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 531 991 380

2020-03-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16015. Laskowski Marcin. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 173/19, VII GUp 40/20. [BMSiG-15637/2020]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. akt VII GU 173/19, postanawia:
1. ogłosić upadłość Marcina Laskowskiego, numer PESEL 82121402918, zam.: Kołatnik 8/1, 87-600 Wałcz, obejmującą likwidację majątku;
2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć Sędziego Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza;
5. wyznaczyć Sędziego Krzysztofa Pietkowskiego na zastępcę Sędziego komisarza;
6. wyznaczyć Władysława Sowirkę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 296, na syndyka;
7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;
8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt VII GUp 40/20.
POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16015

Dodano: 2020-03-23 09:11:02 przez Administrator

2020-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16015. Laskowski Marcin. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 173/19, VII GUp 40/20. [BMSiG-15637/2020]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. akt VII GU 173/19, postanawia:
1. ogłosić upadłość Marcina Laskowskiego, numer PESEL 82121402918, zam.: Kołatnik 8/1, 87-600 Wałcz, obejmującą likwidację majątku;
2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć Sędziego Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza;
5. wyznaczyć Sędziego Krzysztofa Pietkowskiego na zastępcę Sędziego komisarza;
6. wyznaczyć Władysława Sowirkę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 296, na syndyka;
7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;
8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt VII GUp 40/20.
POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16015

Dodano: 2020-03-23 09:10:59 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK