Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęLeja Dariusz w upadłości likwidacyjnej (Kraków)

Dane Upadłego

 • Upadły: Leja Dariusz
 • Adres: , Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 87030105419,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 154/20.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 956/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-03-11
 • Sędzia Komisarz: ASR Magdalena Stawowy

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Mirosław Szaraniec
 • Numer licencji: 31
 • Adres: ul. Igołomska 1, 31-983 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: (12)259 6104

2020-03-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16402. Leja Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 956/19, VIII GUp 154/20. [BMSiG-15988/2020]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 marca 2020 r., sygn. akt VIII GU 956/19, ogłoszono upadłość dłużnika Dariusza Leji (Leja), zamieszkałego: 31-858 Kraków, os. Kościuszkowskie 6/284, PESEL 87030105419. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: ASR Magdalenę Stawowy. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Mirosława Szarańca. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 154/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16402

Dodano: 2020-03-25 11:07:45 przez Administrator

2020-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16402. Leja Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 956/19, VIII GUp 154/20. [BMSiG-15988/2020]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 marca 2020 r., sygn. akt VIII GU 956/19, ogłoszono upadłość dłużnika Dariusza Leji (Leja), zamieszkałego: 31-858 Kraków, os. Kościuszkowskie 6/284, PESEL 87030105419. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: ASR Magdalenę Stawowy. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Mirosława Szarańca. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 154/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16402

Dodano: 2020-03-25 11:07:42 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK