Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęLeńczuk Łukasz w upadłości likwidacyjnej (Zamość)

Dane Upadłego

 • Upadły: Leńczuk Łukasz
 • Adres: , Zamość
 • Województwo: Lubelskie
 • PESEL: 89082002256,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: IX GU 178/19 „of”.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GU 178/19 „of”.
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-09-30
 • Sędzia Komisarz: SSR Magdalena Studzińska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marek Nowak
 • Numer licencji: 934
 • Adres: Sitaniec Wolica 138G, 22-400 Zamość
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 600 016 237

2020-07-29 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37459. Leńczuk Łukasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 71/19 „of”. [BMSiG-37650/2020]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 30 czerwca 2020 r., syndyk masy upadłości Łukasza Leńczuka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 71/19 „of”), złożył sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37459

Dodano: 2020-07-29 10:10:07 przez Administrator

2020-03-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 12327. Leńczuk Łukasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 71/19 „of”. [BMSiG-11942/2020]

Sędzia komisarz, zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Łukasza Leńczuka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 71/19 „of”) została sporządzona w dniu 22 stycznia 2020 r. i przekazana w dniu 4 lutego 2020 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 045/2020 (5935) z dnia 05 marca 2020 r. → Pozycja 12327

Dodano: 2020-03-05 11:24:50 przez Administrator

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3888. Leńczuk Łukasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 71/19 „of”. [BMSiG-3261/2020]

Sędzia komisarz, zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Łukasza Leńczuka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 71/19 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 18 grudnia 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3888

Dodano: 2020-01-24 10:26:41 przez Administrator

2019-10-30 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55961. Leńczuk Łukasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 178/19 „of”. [BMSiG-55884/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku 30 września 2019 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 178/19 „of”, wydał postanowienie o następującej treści:
1. Ogłosić upadłość Łukasza Leńczuka, zamieszkałego: ul. Polna 7 m. 66, 22-400 Zamość, PESEL 89082002256, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

2. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu Łukasza Leńczuka w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienioną ustawą z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233).
3. Wezwać wierzycieli upadłego Łukasza Leńczuka, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi.
4. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Łukasza Leńczuka, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
5. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdalenę Studzińską oraz syndyka w osobie Marka Nowaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934.
6. Nieuiszczone koszty sądowe przejąć na rachunek Skarbu Państwa.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 211/2019 (5850) z dnia 30 października 2019 r. → Pozycja 55961

Dodano: 2019-10-30 10:02:45 przez Administrator

2019-09-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55961. Leńczuk Łukasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 178/19 „of”. [BMSiG-55884/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku 30 września 2019 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 178/19 „of”, wydał postanowienie o następującej treści:
1. Ogłosić upadłość Łukasza Leńczuka, zamieszkałego: ul. Polna 7 m. 66, 22-400 Zamość, PESEL 89082002256, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

2. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu Łukasza Leńczuka w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienioną ustawą z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233).
3. Wezwać wierzycieli upadłego Łukasza Leńczuka, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi.
4. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Łukasza Leńczuka, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
5. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdalenę Studzińską oraz syndyka w osobie Marka Nowaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934.
6. Nieuiszczone koszty sądowe przejąć na rachunek Skarbu Państwa.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 211/2019 (5850) z dnia 30 października 2019 r. → Pozycja 55961

Dodano: 2019-10-30 10:02:41 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK