Lepa Marlena w upadłości likwidacyjnej (Przeworsk)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Lepa Marlena
 • Adres: , Przeworsk
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 95101301109
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 489/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 397/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-10-30
 • Sędzia Komisarz: SSR Witold Olech
 • Imię i nazwisko: Artur Drzystka
 • Numer licencji: 1351
 • Adres: ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: 502 256 592

2020-09-14 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 46440. Lepa Marlena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 489/19. [BMSiG-46831/2020]

Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Marleny Lepy, PESEL 95101301109, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 489/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46440

 • Dodano: 2020-09-14 18:52:26
 • Administrator

2019-11-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 60438. Lepa Marlena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 397/19, V GUp 489/19. [BMSiG-60208/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30.10.2019 r., w sprawie o sygn. akt V GU 397/19, postanawia: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Marleny Lepy, zamieszkałej: plac Mickiewicza 2/2, 37-200 Przeworsk, PESEL 95101301109; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Artura Drzystka; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olecha. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą V GUp 489/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 227/2019 (5866) z dnia 25 listopada 2019 r. → Pozycja 60438
 • Dodano: 2019-11-25 09:29:01
 • Administrator

2019-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 60438. Lepa Marlena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 397/19, V GUp 489/19. [BMSiG-60208/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30.10.2019 r., w sprawie o sygn. akt V GU 397/19, postanawia: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Marleny Lepy, zamieszkałej: plac Mickiewicza 2/2, 37-200 Przeworsk, PESEL 95101301109; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Artura Drzystka; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olecha. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą V GUp 489/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 227/2019 (5866) z dnia 25 listopada 2019 r. → Pozycja 60438
 • Dodano: 2019-11-25 09:28:58
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK