Leśniowski Marcin (Kolbuszowa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Leśniowski Marcin
 • Adres: , Kolbuszowa
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 87082013836
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 355/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 16/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-29
 • Sędzia Komisarz: SSR Witold Olech
 • Imię i nazwisko: Dariusz Andrzej Gawroński
 • Numer licencji: 756
 • Adres: ..., ... ...
 • Województwo: Podkarpackie
 • Telefon: 696 911 641

2020-09-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46728. Leśniowski Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 16/20, V GUp 355/20. [BMSiG-47170/2020]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 29 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 16/20, ogłosił upadłość Marcina Leśniowskiego, zam.: Kolbuszowa, PESEL 87082013836, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczony został Sędzia Witold Olech, a na syndyka Dariusz Gawroński, nr licencji 756. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdził także, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 355/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46728
 • Dodano: 2020-09-15 15:51:05
 • Administrator

2020-07-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46728. Leśniowski Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 16/20, V GUp 355/20. [BMSiG-47170/2020]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 29 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 16/20, ogłosił upadłość Marcina Leśniowskiego, zam.: Kolbuszowa, PESEL 87082013836, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczony został Sędzia Witold Olech, a na syndyka Dariusz Gawroński, nr licencji 756. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdził także, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 355/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46728
 • Dodano: 2020-09-15 15:51:02
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK