Lewandowski Marcin w upadłości likwidacyjnej ()

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Lewandowski Marcin
 • Adres: ,
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 86033102515
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 1066/20.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 294/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-08-05
 • Sędzia Komisarz: ASR Tomasz Pisarski

2021-07-20 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 46626. Lewandowski Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1066/20. [BMSiG-45745/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył Sędziemu komisarzowi, w dniu 25 stycznia 2021 r. listę wierzytelności, w dniu 4 lutego 2021 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, w dniu 30 kwietnia 2021 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności, w postępowaniu upadłościowym Marcina Lewandowskiego, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 1066/20), oraz poucza o prawie wniesienia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46626
 • Dodano: 2021-07-20 09:28:13
 • Administrator

2020-08-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości


Poz. 40621. Lewandowski Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 294/20, XIX GUp 1066/20. [BMSiG-40864/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XVIII GU 294/20, ogłosił upadłość Marcina Lewandowskiego, PESEL 86033102515, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Malwowej 22, 04-878 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XIX GUp 1066/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 158/2020 (6048) z dnia 14 sierpnia 2020 r. → Pozycja 40621

 • Dodano: 2020-08-14 12:00:47
 • Administrator

2020-08-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40621. Lewandowski Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 294/20, XIX GUp 1066/20. [BMSiG-40864/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XVIII GU 294/20, ogłosił upadłość Marcina Lewandowskiego, PESEL 86033102515, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Malwowej 22, 04-878 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XIX GUp 1066/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 158/2020 (6048) z dnia 14 sierpnia 2020 r. → Pozycja 40621

 • Dodano: 2020-08-14 12:00:43
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK