Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęLewandowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej (Jelenia Góra)

Dane Upadłego

 • Upadły: Lewandowski Mariusz
 • Adres: , Jelenia Góra
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 81050708131,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 50/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 78/18 „of”
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-09-26
 • Sędzia Komisarz: SSr Joanna Skowron

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Alina Musiałowska
 • Numer licencji: 240
 • Adres: Fałata 4, 58-560 Jelenia Góra
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 601 993 499

2020-07-30 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37818. Lewandowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 50/18 Ap 1. [BMSiG-37822/2020]

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Mariusza Lewandowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia 1 marca 2020 r. (prawomocnym z dniem 9 czerwca 2020 r.), sygn. akt V GUp 50/18 Ap 1, postanowił:
I. Ustalić plan spłaty wierzycieli polegający na:
1) Jednorazowej zapłacie przez upadłego w pierwszym miesiącu od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli na rzecz wierzyciela:
a) Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, kwoty 18,00 zł,
b) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolberga 1, ul. Kolberga 1, 58-500 Jelenia Góra, kwoty 504,00 zł,
c) PWiK WODNIK Sp. z o.o., ul. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, kwoty 54,00 zł.
2) Zapłacie przez upadłego 35 rat po 500,00 zł każda od drugiego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli na rzecz wierzyciela Prokura NSFIZ, ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław,
II. Po wykonaniu pkt I postanowienia umorzyć wszystkie zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości (26.09.2018 r).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37818

Dodano: 2020-07-30 14:58:09 przez Administrator

2019-07-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 35407. Lewandowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 50/18. [BMSiG-35092/2019]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Mariusza Lewandowskiego (PESEL 81050708131), zamieszkałego w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki 42/7, informuje, że w dniu 1 lipca 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 50/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 (pokój 205). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 130/2019 (5769) z dnia 08 lipca 2019 r. → Pozycja 35407

Dodano: 2019-07-08 10:22:16 przez Administrator

2019-05-09 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 23717. Lewandowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 50/18. [BMSiG-23109/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Mariusza Lewandowskiego (PESEL 81050708131), zamieszkałego w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki 42/7, informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu sygn. akt V GUp 50/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 (pokój 205). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 89/2019 (5728) z dnia 09 maja 2019 r. → Pozycja 23717

Dodano: 2019-05-09 15:17:48 przez Administrator

2018-10-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46977. Lewandowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 78/18 „of”. [BMSiG-46774/2018]

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, w dniu 26 września 2018 r. w sprawie z wniosku Mariusza Lewandowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GU 78/18 „of”) postanowił:
1. ogłosić upadłość Mariusza Lewandowskiego (nr PESEL 81050708131) zamieszkałego w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki 42/7, nieprowadzącego działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Skowron;
5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aliny Musiałowskiej (nr licencji 240).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 209/2018 (5597) z dnia 26 października 2018 r. → Pozycja 46977

Dodano: 2018-10-26 10:28:57 przez Administrator

2018-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46977. Lewandowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 78/18 „of”. [BMSiG-46774/2018]

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, w dniu 26 września 2018 r. w sprawie z wniosku Mariusza Lewandowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GU 78/18 „of”) postanowił:
1. ogłosić upadłość Mariusza Lewandowskiego (nr PESEL 81050708131) zamieszkałego w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki 42/7, nieprowadzącego działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Skowron;
5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aliny Musiałowskiej (nr licencji 240).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 209/2018 (5597) z dnia 26 października 2018 r. → Pozycja 46977

Dodano: 2018-10-26 10:28:52 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK