Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęLis Irena w upadłości likwidacyjnej (Zawiercie)

Dane Upadłego

 • Upadły: Lis Irena
 • Adres: , Zawiercie
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 68022113522,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Częstochowie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 51/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 63/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-07-12
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Brzózka-Chamala

Dane Syndyka

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62663. Lis Irena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 51/17. [BMSiG-62516/2019]

Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 51/17, w postępowaniu upadłościowym Ireny Lis, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 68022113522, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 2 września 2019 r. IV uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62663

Dodano: 2019-12-04 10:20:22 przez Administrator

2019-08-13 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 41975. Lis Irena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 51/17. [BMSiG-41911/2019]

Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 51/17, w postępowaniu upadłościowym Ireny Lis - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 68022113522, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 6 czerwca 2019 r. III uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 156/2019 (5795) z dnia 13 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41975

Dodano: 2019-08-13 10:28:48 przez Administrator

2018-07-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30977. Lis Irena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 51/17. [BMSiG-30562/2018]

Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 51/17 w postępowaniu upadłościowym Ireny Lis - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 68022113522, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniach 20 grudnia 2017 r. i 30 kwietnia 2018 r. odpowiednio I uzupełniającej listy wierzytelności i II uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 135/2018 (5523) z dnia 13 lipca 2018 r. → Pozycja 30977

Dodano: 2018-07-13 10:08:31 przez Administrator

2017-12-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 47686. Lis Irena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 51/17. [BMSiG-47661/2017]

Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 51/17, w postępowaniu upadłościowym Ireny Lis - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 68022113522, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 31 października 2017 r. listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 245/2017 (5382) z dnia 19 grudnia 2017 r. → Pozycja 47686

Dodano: 2017-12-19 21:40:52 przez Administrator

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 35507. Lis Irena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 51/17. [BMSiG-35710/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ireny Lis, sygn. akt VIII GUp 51/17, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 14 sierpnia 2017 r. opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność upadłej, oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35507

Dodano: 2017-09-23 09:12:41 przez Administrator

2017-07-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28678. Lis Irena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 63/17, VIII GUp 51/17. [BMSiG-28858/2017]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 lipca 2017 roku, sygn. akt VIII GU 63/17, ogłosił upadłość Ireny Lis - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 68022113522, zamieszkałej: ul. Stefania 23, 42-400 Zawiercie. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamala oraz syndyka w osobie Janusza Majdy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 51/17. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 143/2017 (5280) z dnia 26 lipca 2017 r. → Pozycja28678

Dodano: 2017-07-26 09:42:27 przez Administrator

2017-07-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28678. Lis Irena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 63/17, VIII GUp 51/17. [BMSiG-28858/2017]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 lipca 2017 roku, sygn. akt VIII GU 63/17, ogłosił upadłość Ireny Lis - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 68022113522, zamieszkałej: ul. Stefania 23, 42-400 Zawiercie. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamala oraz syndyka w osobie Janusza Majdy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 51/17. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 143/2017 (5280) z dnia 26 lipca 2017 r. → Pozycja28678

Dodano: 2017-07-26 09:42:21 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK