Lis Ryszard (Częstochowa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Lis Ryszard
 • Adres: , Częstochowa
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 50090607157

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Częstochowie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa
 • Województwo:Śląskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: VIII GUp 4/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-01-11
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 25274. Lis Ryszard. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 4/21. [BMSiG-24745/2022]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydziale Gospodarczym, w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Lisa, PESEL numer 50090607157, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 4/21, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 25 kwietnia 2022 roku planu podziału funduszów masy upadłości - sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej i o możliwości jego przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydziale Gospodarczym, ul. Żwirki i Wigury nr 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25274
 • Dodano: 2022-05-12 10:14:07
 • Administrator

2021-12-02 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 75163. Lis Ryszard. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 4/21. [BMSiG-74436/2021]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydziale Gospodarczym, w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Lisa, PESEL 50090607157, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 4/21, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi, w dniu 2 listopada 2021 roku, drugiej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania, przez każdego zainteresowanego, w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydziale Gospodarczym, ul. Żwirki i Wigury nr 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do odmowy uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 233/2021 (6378) z dnia 02 grudnia 2021 r. → Pozycja 75163

 • Dodano: 2021-12-02 09:34:45
 • Administrator

2021-11-09 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 69692. Lis Ryszard. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 4/21. [BMSiG-68956/2021]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydziale Gospodarczym, w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Lisa, PESEL numer 50090607157, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 4/21, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 14 września 2021 roku pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydziale Gospodarczym, ul. Żwirki i Wigury nr 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do odmowy uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 217/2021 (6362) z dnia 09 listopada 2021 r. → Pozycja 69692
 • Dodano: 2021-11-09 18:04:46
 • Administrator

2021-06-29 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 41811. Lis Ryszard. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 4/21. [BMSiG-41092/2021]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydziale Gospodarczym, w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Lisa, PESEL numer 50090607157, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 4/21, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 26 kwietnia 2021 roku, listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydziale VIII Gospodarczym, ul. Żwirki i Wigury nr 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do odmowy uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 123/2021 (6268) z dnia 29 czerwca 2021 r. → Pozycja 41811
 • Dodano: 2021-06-29 10:42:52
 • Administrator

2021-04-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 26199. Lis Ryszard. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 4/21. [BMSiG-25168/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Ryszarda Lisa, PESEL 50090607157, NIP 5732315740, sygn. akt VIII GUp 4/21, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka sędziemu komisarzowi 6 kwietnia 2021 roku opisu i oszacowania nieruchomości upadłego (Księga Wieczysta nr CZ1C/00104898/2) oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 77/2021 (6222) z dnia 22 kwietnia 2021 r. → Pozycja 26199
 • Dodano: 2021-04-22 19:33:59
 • Administrator

2021-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3054. Lis Ryszard. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 398/20, VIII GUp 4/21. [BMSiG-1775/2021]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, sygn. akt VIII GU 398/20, ogłosił upadłość Ryszarda Lisa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 50090607157, NIP 5732315740, zamieszkałego: ul. św. Augustyna 2 lok. 4, 42-200 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Funkcje: sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będą pełnili sędziowie. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Karcza, nr lic. 588, adres biura: 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi, na adres biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 4/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 9/2021 (6153) z dnia 15 stycznia 2021 r. → Pozycja 3054
 • Dodano: 2021-01-15 16:09:24
 • Administrator

2021-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3054. Lis Ryszard. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 398/20, VIII GUp 4/21. [BMSiG-1775/2021]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, sygn. akt VIII GU 398/20, ogłosił upadłość Ryszarda Lisa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 50090607157, NIP 5732315740, zamieszkałego: ul. św. Augustyna 2 lok. 4, 42-200 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Funkcje: sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będą pełnili sędziowie. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Karcza, nr lic. 588, adres biura: 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi, na adres biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 4/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 9/2021 (6153) z dnia 15 stycznia 2021 r. → Pozycja 3054
 • Dodano: 2021-01-15 16:09:21
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK