Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęŁozowska Halina w upadłości likwidacyjnej (Białystok)

Dane Upadłego

 • Upadły: Łozowska Halina
 • Adres: , Białystok
 • Województwo: Podlaskie
 • PESEL: 60092801121,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • Województwo:Podlaskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 4/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 375/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-01-07
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Hempel

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Małgorzata Ignatowicz
 • Numer licencji: 966
 • Adres: Pułaskiego 97/23, 15-337 Białystok
 • Województwo: Podlaskie
 • Telefon: 666 016 621

2020-03-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16422. Łozowska Halina. Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 4/20. [BMSiG-16037/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 11.03.2020 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dot. Haliny Łozowskiej, PESEL 60092801121, sygn. akt VIII GUp 4/20. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16422

Dodano: 2020-03-25 11:16:21 przez Administrator

2020-01-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1896. Łozowska Halina. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 375/19, VIII GUp 4/20. [BMSiG-1371/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 375/19 postanowieniem z dnia 7 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika: Haliny Łozowskiej, zam.: ul. Jurowiecka 30 m. 24, 15-101 Białystok, PESEL 60092801121, nieprowadzącego działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi;
3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966);
5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 4/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 009/2020 (5899) z dnia 15 stycznia 2020 r. → Pozycja 1896

Dodano: 2020-01-15 10:11:24 przez Administrator

2020-01-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1896. Łozowska Halina. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 375/19, VIII GUp 4/20. [BMSiG-1371/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 375/19 postanowieniem z dnia 7 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika: Haliny Łozowskiej, zam.: ul. Jurowiecka 30 m. 24, 15-101 Białystok, PESEL 60092801121, nieprowadzącego działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi;
3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966);
5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 4/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 009/2020 (5899) z dnia 15 stycznia 2020 r. → Pozycja 1896

Dodano: 2020-01-15 10:11:21 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK