Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęLubaś Jacek w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Lubaś Jacek
 • Adres: ,
 • Województwo: Lubelskie
 • PESEL: 76053007950,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: IX GUp 98/18 „of”
 • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GU 166/18„of”
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-07-10
 • Sędzia Komisarz: SSR Katarzyna Sacharuk

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Zbigniew Józef Kosiński
 • Numer licencji: 521
 • Adres: Cisowa 11, 20-703 Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 601 253 059

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30746. Lubaś Jacek. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 98/18 „of”. [BMSiG-30446/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Jacka Lubasia (sygn. akt IX GUp 98/18 „of”) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi 10 maja 2019 roku druga uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30746

Dodano: 2019-06-11 21:12:48 przez Administrator

2018-12-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 57121. Lubaś Jacek. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 98/18 „of”. [BMSiG-56683/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Jacka Lubasia (sygn. akt IX GUp 98/18 „of”) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 21 listopada 2018 roku pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 247/2018 (5635) z dnia 21 grudnia 2018 r. → Pozycja 57121

Dodano: 2018-12-21 11:20:28 przez Administrator

2018-11-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 52131. Lubaś Jacek. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 98/18 „of”. [BMSiG-51909/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia i w toku postępowania upadłościowego Jacka Lubasia jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 98/18 „of”) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi 19 października 2018 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 228/2018 (5616) z dnia 26 listopada 2018 r. → Pozycja 52131

Dodano: 2018-11-26 11:55:27 przez Administrator

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35597. Lubaś Jacek. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 166/18„of”, IX GUp 98/18 „of”. [BMSiG-35517/2018]

Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 roku wydanym w sprawie IX GU 166/18„of” została ogłoszona upadłość Jacka Lubasia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Łowiecka 55, 22-100 Chełm, PESEL 76053007950. Postępowanie upadłościowe Jacka Lubasia zostało uznane za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 4912 ust. 1 w zw. z art. 382 ust. 2 i 3 ustawy Prawo upadłościowe. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt IX GUp 98/18 „of”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Kosińskiego (nr licencji 521).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35597

Dodano: 2018-08-16 09:41:52 przez Administrator

2018-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35597. Lubaś Jacek. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 166/18„of”, IX GUp 98/18 „of”. [BMSiG-35517/2018]

Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 roku wydanym w sprawie IX GU 166/18„of” została ogłoszona upadłość Jacka Lubasia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Łowiecka 55, 22-100 Chełm, PESEL 76053007950. Postępowanie upadłościowe Jacka Lubasia zostało uznane za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 4912 ust. 1 w zw. z art. 382 ust. 2 i 3 ustawy Prawo upadłościowe. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt IX GUp 98/18 „of”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Kosińskiego (nr licencji 521).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35597

Dodano: 2018-08-16 09:41:48 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK