LUBSAD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Motycz)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: LUBSAD Sp. z o.o.
 • Adres: Motycz 325A, 21-030 Motycz
 • Województwo: Lubelskie
 • KRS: 0000276494
 • NIP: 7132960580
 • Regon:060228200

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: IX GUp 91/18
 • Data wszczęcia postępowania: 2018-06-27
 • Sędzia Komisarz: SSR Dariusz Segit

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Anna Chylińska
 • Numer licencji: 359
 • Adres: Al. Spółdzielczości Pracy 36C/8, 20-147 Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: (81)443 6626

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25258. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-24938/2022]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lubsad spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 15 kwietnia 2022 r., uzupełniająca lista wierzytelności nr 12, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25258
 • Dodano: 2022-05-12 10:10:12
 • Administrator

2022-04-13 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 20286. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis o rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-19743/2022]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Lubsad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibę w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18) w dniu 16 marca 2022 r. złożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 11. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 072/2022 (6471) z dnia 13 kwietnia 2022 r. → Pozycja 20286
 • Dodano: 2022-04-13 09:29:42
 • Administrator

2022-03-22 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 15405. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-14775/2022]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lubsad spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 16 lutego 2022 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 10, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 056/2022 (6455) z dnia 22 marca 2022 r. → Pozycja 15405
 • Dodano: 2022-03-22 09:03:20
 • Administrator

2021-10-20 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 65551. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-64932/2021]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Lubsad spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18) w dniu 22 września 2021 r. złożył sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności nr 9. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65551
 • Dodano: 2021-10-20 10:00:37
 • Administrator

2021-05-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 29736. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-28512/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż:
I. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c., stanowiącej składnik masy upadłości w skład której wchodzą:
1. Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 9/36, o powierzchni 8871 m2 , zabudowaną budynkiem zakładu przetwórstwa owoców i warzyw, który składa się z dwóch części funkcjonalnych: jednokondygnacyjnej części magazynowo-produkcyjnej oraz dwukondygnacyjnej części socjalno-biurowej oraz budynkiem portierni (kontener) posadowionym obok bramy wjazdowej, położona w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Motycz, gm. Konopnica, powiat lubelski, województwo lubelskie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr LU1I/00273555/7,
2. Nieruchomość gruntowa składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 9/31, o pow. 3001 m2 i działki o numerze ewidencyjnym 9/32, o powierzchni 3000 m2 , niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Motycz, gm. Konopnica, powiat lubelski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr LU1I/00320018/6,
3. Udziały 8469/57944 i 374466944/3183675136 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 9/34 o powierzchni 4774 m2 , stanowiącej drogę dojazdową, położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Motycz, gm. Konopnica, powiat lubelski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy Lublin- -Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr LU1I/00273560/5,
4. Ruchomości w postaci środków trwałych oraz wyposażenia (maszyny, urządzenia i pojazdy), z wyłączeniem środków pieniężnych oraz należności od dłużników upadłego; za cenę nie niższą niż 4 677 970 zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych), stanowiącą 100% wartości oszacowania, z zaznaczeniem, iż warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 701 695,50 zł (siedemset jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 50/100) na rachunek bankowy Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu o nr 88 8733 0009 0024 1083 2000 0010, które należy wpłacić do dnia 21 czerwca 2021 roku (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości) zaś oferty należy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r., godz. 1000, sala XXIV;
II. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c., stanowiącej składnik masy upadłości w skład której wchodzą
1. Działki gruntu: o nr ewidencyjnym 122/7 o powierzchni 170 m2 , o nr ewidencyjnym 122/9 o powierzchni 5345 m2 , o nr ewidencyjnym 124/1 o powierzchni 10066 m2 , o nr ewidencyjnym 124/4 o powierzchni 440 m2 , o nr ewidencyjnym 125 o powierzchni 1150 m2 , zabudowane budynkami i budowlami zakładu przetwórstwa owoców i warzyw, położone w obrębie ewidencyjnym gruntów miasta Poniatowa przy ul. Szkolnej 64, gm. Poniatowa, powiat opolski, województwo lubelskie, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr LU1O/00004234/1,
2. Ruchomości w postaci środków trwałych oraz wyposażenia (maszyny, urządzenia i pojazdy), z wyłączeniem środków pieniężnych oraz należności od dłużników upadłego, za cenę nie niższą niż 5 766 900 zł (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych), stanowiącą około 100% wartości oszacowania, z zaznaczeniem, iż warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 576 690 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu o nr 88 8733 0009 0024 1083 2000 0010, które należy wpłacić do dnia 21 czerwca 2021 roku (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości) zaś oferty należy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r., godz. 1000, sala XXIV.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29736
 • Dodano: 2021-05-10 17:15:33
 • Administrator

2021-04-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 26200. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-25097/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18) została sporządzona i złożona do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, modyfikacja uzupełnienia opisu i oszacowania majątku wchodzącego w skład masy upadłości Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu w postaci ruchomości znajdującej się pod pozycją nr 41 spisu nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych złożonego w dniu 17 marca 2021 r. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich sporządzeniu i ukończeniu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 77/2021 (6222) z dnia 22 kwietnia 2021 r. → Pozycja 26200
 • Dodano: 2021-04-22 19:34:33
 • Administrator

2021-04-02 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 22290. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-21157/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18) zostało sporządzone i złożone do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, uzupełnienie opisu i oszacowania majątku wchodzącego w skład masy upadłości Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu w postaci ruchomości. Zarzuty na opis i oszacowanie w nosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich sporządzeniu i ukończeniu

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 64/2021 (6209) z dnia 02 kwietnia 2021 r. → Pozycja 22290
 • Dodano: 2021-04-02 18:39:52
 • Administrator

2021-04-02 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22241. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-21191/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 16 marca 2021 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 8, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 64/2021 (6209) z dnia 02 kwietnia 2021 r. → Pozycja 22241

 • Dodano: 2021-04-02 15:28:26
 • Administrator

2021-03-02 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 14570. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-13317/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 5 lutego 2021 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 7. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko nim sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14570

 • Dodano: 2021-03-02 19:01:23
 • Administrator

2021-02-05 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8677. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-7359/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 13 stycznia 2021 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 6. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko nim sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw,o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 24/2021 (6169) z dnia 05 lutego 2021 r. → Pozycja 8677

 • Dodano: 2021-02-05 16:39:28
 • Administrator

2021-01-05 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 666. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-76365/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 21 października 2020 r., uzupełniająca lista nr 5. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 2/2021 (6147) z dnia 5 stycznia 2021 r. → Pozycja 666
 • Dodano: 2021-01-06 19:39:58
 • Administrator

2020-09-28 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 49980. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-50676/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18) został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 poprawiony operat szacunkowy majątku wchodzącego w skład masy upadłości, dotyczący określenia wartości majątku wchodzącego w skład masy upadłości w postaci: zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej nieruchomość gruntową obejmującą działki nr: 122/7, 122/9, 124/1, 124/4, 125, położoną w Poniatowej, ul. Szkolna 64, wraz z ruchomościami. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 189/2020 (6079) z dnia 28 września 2020 r. → Pozycja 49980
 • Dodano: 2020-09-28 19:37:26
 • Administrator

2020-08-25 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 42554. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-42629/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lubsad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18) zostały sporządzone i złożone do akt sprawy prowadzonej przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, operaty szacunkowe majątku wchodzącego w skład masy upadłości, dotyczące określenia wartości majątku wchodzącego w skład masy upadłości w postaci: zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej nieruchomość gruntową obejmującą działki nr 122/7, 122/9, 124/1, 124/4, 125, położoną w Poniatowej, ul. Szkolna 64 wraz z ruchomościami; zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej nieruchomość gruntową obejmującą działki nr 9/36, 9/31, 9/32, 9/34, położoną w Motyczu pod nr 325A wraz z ruchomościami. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 165/2020 (6055) z dnia 25 sierpnia 2020 r. → Pozycja 42554
 • Dodano: 2020-08-25 21:25:44
 • Administrator

2020-05-28 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23812. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-23497/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 29 kwietnia 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 4. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko nim sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 103/2020 (5993) z dnia 28 maja 2020 r. → Pozycja 23812

 • Dodano: 2020-05-28 11:03:08
 • Administrator

2019-12-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63744. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-63596/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 28 października 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 3. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko nim sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 238/2019 (5877) z dnia 10 grudnia 2019 r. → Pozycja 63744
 • Dodano: 2019-12-10 11:32:38
 • Administrator

2019-10-04 Inne

Poz. 51399. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GU 105/19, IX GR 19/19. [BMSiG-51060/2019]

Postanowieniem z dnia 17 września 2019 r., sygn. akt IX GU 105/19 i IX GR 19/19, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowił:
I. oddalić wniosek Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego;
II. umorzyć postępowanie z wniosku Adama Sułka o ogłoszenie upadłości Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu;
III. ogłosić upadłości Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu, Motycz 325A, 21-030 Motycz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276494 ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2018 r.;
IV. uznać postępowanie upadłościowe Lubsad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu, za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe;
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Dariusza Segita, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Chylińskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 359;
VI. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Annie Chylińskiej, ustanowionemu w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu, wynagrodzenie w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych), podwyższonej o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku tj. 3.075,00 złotych brutto (trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych brutto), którą nakazać wypłacić na rzecz Anny Chylińskiej zaliczki na wydatki wpłaconej przez Bank Spółdzielczy w Nałęczowie z siedzibą w Nałęczowie i zaksięgowanej pod poz. 500029230430;
VII. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Annie Chylińskiej, ustanowionemu w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Motyczu, kwotę 100,41 złotych (sto złotych 41/100) tytułem zwrotu wydatków koniecznych poniesionych w związku z wykonywaniem czynności, którą nakazać wypłacić na rzecz Anny Chylińskiej z zaliczki na wydatki wypłaconej przez Bank Spółdzielczy w Nałęczowie z siedzibą w Nałęczowie i zaksięgowanej pod poz. 500029230430;
VIII. zasądzić od Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu na rzecz Banku Spółdzielczego w Nałęczowie z siedzibą w Nałęczowie kwotę 8.692,41 złotych (osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 41/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania;
IX. zwrócić wnioskodawcy Adamowi Sułkowi kwotę 500,00 złotych (pięćset złotych) tytułem połowy opłaty od wniosku;
X. zwrócić wnioskodawcy Adamowi Sułkowi niewykorzystaną zaliczkę w kwocie 4.580,20 zł (cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 20/100) i zaksięgowaną pod poz. 500042622633. Postanowienie może być zaskarżane przez wierzyciela poprzez złożenie zażalenia w terminie siedmiu dni do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego - Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku od daty ukazania się obwieszczenia, zaś w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 193/2019 (5832) z dnia 04 października 2019 r. → Pozycja 51399
 • Dodano: 2019-10-04 20:24:20
 • Administrator

2019-08-29 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 44537. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-44503/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lubsad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 9 sierpnia 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 2. Listy wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko nim sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 167/2019 (5806) z dnia 29 sierpnia 2019 r. → Pozycja 44537
 • Dodano: 2019-08-29 10:01:13
 • Administrator

2019-08-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 43193. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-43153/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lubsad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 27 lutego 2019 r. lista wierzytelności oraz w dniu 23 maja 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 1. Listy wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko nim sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 161/2019 (5800) z dnia 21 sierpnia 2019 r. → Pozycja 43193
 • Dodano: 2019-08-21 09:59:24
 • Administrator

2018-08-02 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34056. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GU 51/18, IX GR 5/18. [BMSiG-33683/2018]

Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. akt IX GU 51/18 i IX GR 5/18, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowił:
I. oddalić wniosek Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego;
II. ogłosić upadłość Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu, Motycz 325A, 21-030 Motycz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276494;
III. uznać postępowanie upadłościowe Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu, za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe;
IV. wezwać wierzycieli upadłego Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Chylińskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 359;
VII. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Annie Chylińskiej, ustanowionemu w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu, wynagrodzenie w kwocie 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych, podwyższonej o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, którąnakazać wypłacić na rzecz Anny Chylińskiej z zaliczki na wydatki wpłaconej przez Bank Spółdzielczy w Nałęczowie z siedzibą w Nałęczowie;
VIII. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Annie Chylińskiej, ustanowionemu w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu, kwotę 100,41 zł (sto złotych 41/100) tytułem zwrotu wydatków koniecznych poniesionych w związku z wykonywaniem czynności, którą nakazać wypłacić na rzecz Anny Chylińskiej z zaliczki na wydatki wpłaconej przez Bank Spółdzielczy w Nałęczowie z siedzibą w Nałęczowie;
IX. zasądzić od Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu na rzecz Banku Spółdzielczego w Nałęczowie z siedzibą w Nałęczowie kwotę 7.809,41 zł (siedem tysięcy osiemset dziewięć złotych 41/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania; X. zwrócić Bankowi Spółdzielczemu w Nałęczowie z siedzibą w Nałęczowie niewykorzystaną zaliczkę w kwocie 1.337,42 zł (tysiąc trzysta trzydzieści siedem złotych 42/100) wpłaconą przez Bank Spółdzielczy w Nałęczowie z siedzibą w Nałęczowie. Postanowienie może być zaskarżone przez wierzyciela poprzez złożenie zażalenia w terminie siedmiu dni do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku od daty ukazania się obwieszczenia, zaś w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 149/2018 (5537) z dnia 02 sierpnia 2018 r. → Pozycja 34056
 • Dodano: 2018-08-02 20:40:09
 • Administrator

2018-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34056. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GU 51/18, IX GR 5/18. [BMSiG-33683/2018]

Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. akt IX GU 51/18 i IX GR 5/18, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowił:
I. oddalić wniosek Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego;
II. ogłosić upadłość Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu, Motycz 325A, 21-030 Motycz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276494;
III. uznać postępowanie upadłościowe Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu, za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe;
IV. wezwać wierzycieli upadłego Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Chylińskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 359;
VII. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Annie Chylińskiej, ustanowionemu w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu, wynagrodzenie w kwocie 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych, podwyższonej o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, którąnakazać wypłacić na rzecz Anny Chylińskiej z zaliczki na wydatki wpłaconej przez Bank Spółdzielczy w Nałęczowie z siedzibą w Nałęczowie;
VIII. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Annie Chylińskiej, ustanowionemu w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu, kwotę 100,41 zł (sto złotych 41/100) tytułem zwrotu wydatków koniecznych poniesionych w związku z wykonywaniem czynności, którą nakazać wypłacić na rzecz Anny Chylińskiej z zaliczki na wydatki wpłaconej przez Bank Spółdzielczy w Nałęczowie z siedzibą w Nałęczowie;
IX. zasądzić od Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu na rzecz Banku Spółdzielczego w Nałęczowie z siedzibą w Nałęczowie kwotę 7.809,41 zł (siedem tysięcy osiemset dziewięć złotych 41/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania; X. zwrócić Bankowi Spółdzielczemu w Nałęczowie z siedzibą w Nałęczowie niewykorzystaną zaliczkę w kwocie 1.337,42 zł (tysiąc trzysta trzydzieści siedem złotych 42/100) wpłaconą przez Bank Spółdzielczy w Nałęczowie z siedzibą w Nałęczowie. Postanowienie może być zaskarżone przez wierzyciela poprzez złożenie zażalenia w terminie siedmiu dni do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku od daty ukazania się obwieszczenia, zaś w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 149/2018 (5537) z dnia 02 sierpnia 2018 r. → Pozycja 34056

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2018-08-02 20:39:57
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK