Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęŁuczak Monika w upadłości likwidacyjnej (Kąty)

Dane Upadłego

 • Upadły: Łuczak Monika
 • Adres: , Kąty
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 75071005009,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 328/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1939/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-02-13
 • Sędzia Komisarz: SSR Monika Gajdzińska-Sudomir

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Dominika Kopanicka
 • Numer licencji: 1213
 • Adres: ul. Sokratesa 9/287, 01-909 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: +48 606 305 035

2020-03-25 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 16447. Łuczak Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 414/19, X GUp 328/18. [BMSiG-16042/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 414/19, X GUp 328/18. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Łuczak (sygn. akt XIX GUp 414/19, X GUp 328/18), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Moniki Łuczak, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Poucza się przy tym, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16447

Dodano: 2020-03-25 11:22:36 przez Administrator

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3889. Łuczak Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 414/19. [BMSiG-3339/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 414/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Moniki Łuczak, PESEL 75071005009, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, sygn. akt XIX GUp 414/19, Syndyk masy upadłości złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 4 grudnia 2019 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3889

Dodano: 2020-01-24 10:26:54 przez Administrator

2019-07-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 38570. Łuczak Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 414/19, X GUp 328/18. [BMSiG-38537/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Łuczak (sygn. akt XIX GUp 414/19 X GUp 328/18), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Moniki Łuczak, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Poucza się przy tym, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 142/2019 (5781) z dnia 24 lipca 2019 r. → Pozycja 38570

Dodano: 2019-07-24 10:08:54 przez Administrator

2018-08-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37033. Łuczak Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 328/18. [BMSiG-37012/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Moniki Łuczak, PESEL 75071005009, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 328/18, syndyk masy upadłości złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 165/2018 (5553) z dnia 27 sierpnia 2018 r. → Pozycja 37033

Dodano: 2018-08-27 21:41:41 przez Administrator

2018-04-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16752. Łuczak Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1939/17, X GUp 328/18. [BMSiG-16102/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1939/17, postanawia:
I. ogłosić upadłość Moniki Łuczak zamieszkałej w Kątach przy ul. Akacjowej 79 (kod pocztowy: 05-532 Góra Kalwaria), PESEL 75071005009;
II. określić, że Monika Łuczak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Dominiki Kopanickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1213); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. W przedmiotowej sprawie proszę o powoływanie się na nową sygnaturę sprawy o numerze X GUp 328/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 78/2018 (5466) z dnia 20 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16752

Dodano: 2018-04-20 10:18:02 przez Administrator

2018-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16752. Łuczak Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1939/17, X GUp 328/18. [BMSiG-16102/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1939/17, postanawia:
I. ogłosić upadłość Moniki Łuczak zamieszkałej w Kątach przy ul. Akacjowej 79 (kod pocztowy: 05-532 Góra Kalwaria), PESEL 75071005009;
II. określić, że Monika Łuczak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Dominiki Kopanickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1213); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. W przedmiotowej sprawie proszę o powoływanie się na nową sygnaturę sprawy o numerze X GUp 328/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 78/2018 (5466) z dnia 20 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16752

Dodano: 2018-04-20 10:17:57 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK