Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęŁukaszczyk Danuta w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Łukaszczyk Danuta
 • Adres: ,
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 40022013101,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kaliszu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds Upadłości
 • Adres: ul. A. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
 • Województwo:Wielkopolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GU 45/19 „of”
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 45/19 „of”
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-04-05
 • Sędzia Komisarz: SSR Jadwiga Dobrowolska

Dane Syndyka

2019-07-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36452. Łukaszczyk Danuta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 29/19 „of”. [BMSiG-36171/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Łukaszczyk, PESEL 40022013101, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 29/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 17 czerwca 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36452

Dodano: 2019-07-12 11:01:53 przez Administrator

2019-04-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 19507. Łukaszczyk Danuta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 45/19 „of”. [BMSiG-19138/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5.04.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 45/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Danuty Łukaszczyk, PESEL 40022013101, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Henryka Nawrockiego, nr licencji 253; Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. Urz. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19); (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 29/19).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 73/2019 (5712) z dnia 12 kwietnia 2019 r. → Pozycja 19507

Dodano: 2019-04-12 11:04:21 przez Administrator

2019-04-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 19507. Łukaszczyk Danuta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 45/19 „of”. [BMSiG-19138/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5.04.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 45/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Danuty Łukaszczyk, PESEL 40022013101, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Henryka Nawrockiego, nr licencji 253; Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. Urz. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19); (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 29/19).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 73/2019 (5712) z dnia 12 kwietnia 2019 r. → Pozycja 19507

Dodano: 2019-04-12 11:04:16 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK